Terugblik TransPRO Aanpak van GIJS

Bij de meeste geitenhouders loopt het lammerseizoen ten einde, zeker bij de melkgeiten. Enkele groepjes opfokgeiten zijn nog drachtig en zullen de komende weken aflammeren en aan hun lactatie starten. Vanaf de tweede helft februari begon bij veel geitenhouders de piek van het lammerseizoen. Bij steeds meer bedrijven zien we een kortere, maar wel hevigere piek met aflammingen. Dat betekent dus erg veel werk in een korte periode, die door veel factoren al hectisch genoeg kunnen zijn.

Verlaging van zetmeel geeft positieve werking op de voeropname!
Desalniettemin kijken we terug op een geslaagde aflamperiode bij onze geitenhouders. We hebben bij GIJS het afgelopen jaar veel werk gestopt ‘om de puntjes op de i te krijgen’. Dat geldt voor onze voeders, de rantsoenen maar ook vooral het management rondom transitie en de specifieke aanpak bij elk bedrijf. Dit alles komt samen in de GIJS TransPRO Aanpak, een heel concept over- en rondom de transitie van drachtige geit naar de verse lactatie en de opstart naar een gezond hoog productief dier. De letters ‘PRO’ in de TransPRO Aanpak staan uiteraard niet voor niets in hoofletters geschreven, ze staan afgekort voor Professioneel, Resultaatgericht en Opname bevorderend. Deze drie speerpunten zagen we duidelijk dit aflamseizoen naar voren komen in de praktijk. Alles was er op gericht om zo professioneel mogelijk, dus met voldoende kennis, personeel, protocollen, het juiste materiaal en management deze periode te volbrengen. De focus was vooral gericht op ‘wat krijgt het dier nu binnen deze periode’. Voeropname is een erg bepalende factor in de transitieperiode hebben we in praktijkonderzoek gezien. Dat betekende dat de drie O’s (opname, opname en opname) overal voorafgaand het aflammeren wel eens benoemd zijn. Geitenhouders gingen toch nog eens een keer extra kritisch naar hun ruwvoer kijken wat er beschikbaar was voor deze periode. Dat betekent in de praktijk dat er smakelijkere- en beter verteerbare kuilen apart werden ingezet voor hoogdrachtige geiten. Elke hap voer is dan erg smakelijk en zorgt voor een hogere droge stof opname, een gezonde pens en een vitale koppel hoogdrachtige melkgeiten. 

Daarnaast is voorafgaand het lammerseizoen de samenstelling van het transitiekrachtvoer herzien naar de nieuwste inzichten. Zo gaf de verlaging van zetmeel een minder verzadigend effect, wat weer positief werkt op de voeropnamecapaciteit. De vernieuwde mineralenniveaus bleken effectief tegen het ontstaan van melkziekte en in de vernieuwde transitiepremix zitten alle effectieve componenten voor de juiste energiehuishouding van een drachtige geit.

Bewezen resultaat
Daar waar de voeropname wel eens onder druk kwam te staan, is vooral gebruik gemaakt van ons nieuwe innovatieve vloeibare product: TransPROlik. Geitenhouders merkten op ‘je ziet zwakkere dieren binnen twee dagen weer opknappen’ en ‘ik heb echt het idee dat het de pens helpt ook al staat de voeropname onder druk’. De praktijk vertelt dat het een bewezen formule is: een sterke combinatie van hoge energie en de eerst limiterende vitaminen en aminozuren. Bij een paar koppels zagen we dat het omschakelen naar een nieuw vloeibaar product wel wat onwennig was, echter binnen enkele dagen raken de geiten er aan gewend en nemen ze het goed op. 

Krijt of een calciumbron met smaak
Vlak voor de start van de lammerperiode kregen we nog de vraag van een veehouder ‘om wel of niet iets met krijt te gaan doen’. Een extra calciumgift rondom het moment van lammeren kan hiervoor de reden zijn, echter zagen we in het verleden ook flink dalende voeropnames als er krijt in het rantsoen kwam. Iedereen die ‘de drie O’s’ goed herinnert, weet dat voeropname bepalend is voor een geslaagde aflamperiode. Dat hield dus in dat we met gewoon krijt niks konden. Dat bracht ons op de vooravond van het lammerseizoen nog op een leuke vraag: kunnen we krijt of een calciumbron wél smakelijk maken? Na een reeks proefversies bij enkele enthousiaste geitenhouders getest te hebben was er een nieuw product ontstaan: TransPROcal. Het is dé calciumbron om te gebruiken in de transitieperiode. Het is namelijk gelukt om met enkele smaak- en hulpstoffen ‘smakelijk krijt’ te ontwerpen. Een geitenhouder vertelde onlangs nog ‘als je de stal in komt, ruik je het meteen, erg lekker!’. 

Daarnaast vertelde een andere geitenhouder dat één van zijn kinderen wel even wilde helpen met het voeren van de TransPROcal, maar toen hij in de pot liep met de voerschep het al snel ‘help papa, ze eten me op’ klonk. Geiten zijn er dus dol op. Bij GIJS hadden we nooit gedacht dat we zo’n droge hap als krijt ooit nog zo smakelijk konden krijgen. 

Enthousiaste GIJS geitenhouders sturen filmpjes met volle geitenuiers 
Nu de lactaties zijn begonnen krijgen de GIJS geitenspecialisten steeds meer foto’s en filmpjes toegestuurd van de geitenhouders die ze begeleiden over hun inmiddels gelamde melkgeiten. Volle uiers in de melkstal, fitte rondstappende dames die pas gelammerd hebben, geiten die volle bekken vreten aan het voerhek of een melktank die al overstroomt. Bij GIJS vinden we het fantastisch om te zien, het doet ons goed dat onze innovatieve TransPRO Aanpak goed functioneert in de praktijk en vooral dat jullie geitenhouders tevreden zijn over de geslaagde aflamperiode met GIJS!