Maiszaden

Mais is op veel melkveebedrijven een belangrijk onderdeel van de ruwvoerteelt. Een optimale maisrassenkeuze is een belangrijke eerste stap naar optimale resultaten bij het vee. Daarna komt het aan op een perfecte teelt, bewaring en benutting. GIJS helpt je graag aan een maximale voederwaardeopbrengst.

Waar moet ik rekening mee houden?

Om de maximale voederwaardeopbrengst te behalen, is het belangrijk om de mais pas te oogsten als deze volledig rijp is. Een groot deel van de energie die snijmais bevat, is namelijk afkomstig van het zetmeel uit de maiskolven. Wacht daarom tot de kolven volledig rijp zijn en het drogestofpercentage de 36% heeft bereikt.

Uiteraard is het ook belangrijk te kiezen voor een maisras, dat goed past bij je rantsoen. Zo is snijmais – naast gras – een perfecte aanvulling op het rantsoen van de hoogproductieve Nederlandse koe. Mais levert namelijk veel glucose uit zetmeel en energie van de restplant. Stem het maisras wel goed af op het aandeel gras in je rantsoen. GIJS helpt je graag de juiste keuzes te maken.

Oogstwijzer snijmais

De oogstwijzer snijmais is een handig hulpmiddel om het juiste oogsttijdstip van snijmais te bepalen. Het mode is gericht op een maximaal benutbare voederwaardeopbrengst van snijmais die onder normale omstandigheden is gegroeid.

In deze folder ziet u de selectie voorkeursmaisrassen voor seizoen 2020. GIJS heeft in samenwerking met zijn toeleveranciers een 8-tal rassen geselecteerd. De aanbevelende (ingekorte) rassenlijst is tevens bijgevoegd.