Actualiteiten wet- en regelgeving

Dit voorjaar zijn er weer een aantal zaken m.b.t. wet- en regelgeving waar jij als veehouder rekening mee moet houden, evenals de veranderingen voor de komende jaren: welke mogelijkheden zijn er voor mijn bedrijf? Graag geven we je een aantal tips om mee aan de slag te gaan.

Gecombineerde Opgave 
Dit voorjaar kan tussen 1 maart en 15 mei de Gecombineerde Opgave weer ingevuld worden. Aandachtspunten hierbij zijn de veranderingen in de sloten met bijbehorende bufferstroken en een aantal eco-regelingen, zoals de verlengde weidegang. Ga voor je eigen bouwplan goed na wat dit betekent en maak een weloverwogen besluit om voor een bronzen, zilveren, gouden of juist GEEN medaille te gaan.

Toekomstrichting
Vergeet niet om voor je bedrijf een doorkijk te maken voor de komende jaren met betrekking tot bouwplan en mestplaatsing. Aandachtspunten zijn hierbij afbouw van derogatie en de verplichte teelt van een rustgewas eens in de 4 jaar op zand- en lössgronden. 

Subsidie behoud grasland bij afbouw derogatie
Voor derogatiebedrijven is er tussen 1 juni en 30 juni subsidie beschikbaar om in de mestafzetkosten tegemoet te komen. GIJS kan jou helpen bij de aanvraag. Neem vrijblijvend contact op met onze wet- en regelgevingspecialisten. 

× Chat