Als het gras gaat groeien, dan groeit de melkgift ook

Gaan met de flow van de natuur
Veel meer dan een koe is een geit een dier dat haar voelsprieten op de natuur heeft gericht. Als het gras gaat groeien, dan groeit de melkgift ook. Je merkt dat als overdag de dagen al op hogere temperatuur zijn, maar de nachten nog te koud, dat melkgeiten nog niet echt mooi opbloeien. Reikhalzend kijken geitenhouders in het voorjaar er naar uit als de tankwagen weer is geweest, om te kijken hoeveel melk er in de tank zit. De andere kant is ook juist, als de dagen weer gaan korten en de winter in aantocht is, dat geiten meer moeite hebben om de melk vast te houden. Gelukkig zijn we niet helemaal afhankelijk van de grillen van moeder natuur en kunnen we met voeding goed mee surfen. Door met de natuur mee te werken bereik je dat geiten melk willen geven in plaats van dat je het er met kunst- en vliegwerk uit moet persen. In het laatste geval kost het vaak geld en komt het de gezondheid van de  geiten niet te goede. Mee surfen met de natuur zorgt er voor dat je heel natuurlijk de geit op een gezonde manier hoge melkproducties kunt laten geven tegen lage kosten.

Geiten die veel melk geven  vreten ook veel
Geiten met hoge melkproductie kunnen veel voer wegwerken.  Dat is erg belangrijk, want ze geven de melk niet van de lucht. Daarom is het van groot belang dat als de natuur de geiten uitnodigt om lekker door te melken, dat je als geitenhouder mee gaat. Meegaan met extra ruwvoer voeren, maar ook met extra krachtvoer voeren. In deze periode van productiestijging moet je dieren elke week opnieuw een snoepje voorhouden en ze net weer wat meer uitdagen zodat we met de natuur mee hogere piekproducties kunnen halen. Als dit spel goed gespeeld wordt merk je dat geiten gezond veel melk produceren met een zeer laag krachtvoer verbruik per kg geproduceerde melk.  Om mee te gaan met deze flow van de natuur en geiten uit dagen, zijn er belangrijke voorwaarden, namelijk gezonde pensen en gezonde darmen! 

“Met Maxim maatwerk voeders en structuur in het ruwvoer wordt het rantsoen nauwlettend gemanaged. Samen met een gerichte aanpak op clostridium geeft dit onze geiten een rustige pens. Zo is dunne mest geen issue op onze geitenhouderij. Het zorgt voor balans en rust.” – Henk en Karla Hutten

Niet durven
Regelmatig zien we onderweg dat geitenhouders wel meer en harder zouden willen voeren, maar het niet kunnen of durven, omdat er angst is voor dunne mest. Piekproducties worden niet gehaald, waardoor geiten rondom de jaarwisseling  minder melk geven. Geiten die hoog willen pieken in de zomer geven altijd in de winter meer melk dan geiten die hun zomerpiek niet hebben gehaald. Als dieren in staat zijn om structureel de zomerpiek te halen zal dit er toe leiden dat het vervangspercentage lager is van jouw jonge lammeren. Het mes snijdt in dit geval dan aan twee kanten, namelijk lagere voerkosten en lagere opfokkosten per kg melk.  

Doordat GIJS op een andere manier naar rantsoenen kijkt en er volledig rekening mee houdt dat een geit ’s werelds beste ruw celstof verteerder is, is dunne mest geen issue. Kijk naar afgelopen jaar, waar veel vroege en zeer natte zure kuilen zijn gewonnen. Als je weet hoe je er mee om kunt  gaan is er uitstekend van te melken zonder verzuurde pensen of dunne mest.

Lage voerkosten en hoge eiwitpercentages
Door op basis van de GIJS visie te ondernemen, blijven pensen gezond en werken de pensbacteriën hard. Wat een zeer positieve bijkomstigheid is dat cijfers jaar in jaar uit aantonen dat eiwitpercentages in de melk bij GIJS klanten aan de bovenkant van de markt zitten. Dit komt doordat er op deze manier van voeren meer microbieel eiwit wordt gevormd. Hierdoor is in de rantsoenen minder bestendig eiwit nodig, wat de kostprijs van een kg melk ten goede komt.

Krachtvoerprijzen zijn hoog, vreselijk hoog zelfs. De verleiding is groot om er minder van te gaan voeren. Een gedachte die goed te plaatsen is. Geiten voeren kostte al geld maar kost nu nog meer geld. Maar een geit niet voeren kost veel meer! Zeker in deze tijd, wanneer de natuur tegen de geiten zegt: “kom maar op” moet je mee surfen. Als je dan op krachtvoergift wilt besparen, dan is de tweede helft van het kalenderjaar een veel beter moment dan nu

“Geiten voeren kostte al geld, maar een geit niet voeren kost veel meer!”

× Chat