Familie Deelstra: Avontuur met GIJS leidt tot optimalisatie en financieel inzicht

Familie Deelstra, voor wie Joost Alssema een bekend gezicht is, is een jaar geleden het avontuur met Voer- en adviesorganisatie GIJS aangegaan. Het bedrijf in Reitsum telt momenteel 350 melkkoeien en 130 stuks jongvee op 145 ha. De koeien geven 35,3 liter met 4,17% vet en 3,74% eiwit. 

GIJS als partner in boeren sprak erg aan bij het aangaan van de samenwerking, met als uitdaging voor GIJS het behoud van de al goede technische resultaten, waar mogelijk verdere aanscherping en meer focus op de financiële kengetallen. Nu een jaar later kijkt de familie Deelstra tevreden achterom naar de samenwerking met o.a. Martijn Dooren als stalnutritionist, met behoud van productie, hogere gehalten en een prima voerefficiëntie. De samenwerking is inmiddels uitgebreid met advisering rondom wet,- en regelgeving door Thomas Brus en ruwvoeraanpak door Kees de Groot. 

“Korte lijnen, daadkracht en de vertaling van alle adviezen in euro’s geeft vertrouwen en rust richting de toekomst.”

× Chat