De rol van automatisering

Door de komst van de voerrobots zien we dat de focus nog meer op juiste voeding komt te liggen. We merken dat klanten meer energie steken in het samenstellen van de rantsoenen en het uitdagen van de geiten. Er zijn minder beperkingen voor het samenstellen van de rantsoenen; de robot doet het wel. Tevens in praktische zin zien we dat de robot hoog op het prioriteitenlijstje staat. Stilstand wordt voorkomen want dat kost voeropname en dus ook melk.

Eigenlijk zien we op alle alle bedrijven met een automatisch voersysteem ze alle groepen een ander rantsoen voorschotelen, iets wat met een ander voersysteem meer energie of moeite vraagt. Vaak zit er niet alleen verschil in het krachtvoer, maar juist ook in het ruwvoer. Hierdoor heb je als veehouder veel meer knopjes om aan te draaien. Dit is meteen een valkuil. Je moet goed weten aan welke knop je moet draaien om het gewenste effect te krijgen. Daarom is een goede samenwerking met de voerspecialist van groot belang. Als je weet aan welke knoppen je mag draaien én hoever, kun je de geiten tot het maximale uitdagen. Elke dag!

Storingsvrij
Storingsvrij draaien is een voorwaarde om tot succes te komen. Samen met de robot vorm je een team, neem daarom de tijd om aan elkaar te wennen. Een lege bunker of obstakels op de route zijn vaak zaken die je kon voorkomen. Daarnaast moet je opletten of de robot wel genoeg tijd heeft voor een extra voerronde. Ruime paden maken helpt stilstand te voorkomen.

Een voerrobot maakt het mogelijk om op het gebied van voeding dichter bij de behoefte van de geit te komen. Naast de samenstelling van het rantsoen, kun je sturen op de voertijden. Je kunt hem zo instellen dat er na het melken fris voer voor het hek ligt. In de hete zomermaanden kun je de voerbeurt makkelijk verzetten van de middag naar de avond. Een voerrobot is een goede hulp om tot hogere prestaties te komen. De grote voorwaarde is wel dat je er goed mee omgaat. Wat je geeft krijg je terug!

Klimaatbeheersing
Andere automatisering waar wij veel effect van zien is klimaat beheersing in geitenstallen. Met name bij het duurmelken is licht, lucht en temperatuur van groot belang. In de wintermaanden zakken geiten vanuit nature in melkproductie. Met een klimaat computer op de stal zien we dat de luchtkwaliteit en temperatuur beter te sturen valt in de koude maanden, ook in natuurlijk geventileerde stallen. Zeker wanneer dit wordt toegepast in combinatie met een geïsoleerd dak en eventueel koeling.

Individueel automatisch melk voeren
Automatisering bij het voeren van melk aan lammeren is niet nieuw. Meestal krijgen lammeren melk via een drinkautomaat, waar ze op elk moment warme melk kunnen drinken. Dit is efficiënt, maar kan uitdagend zijn voor het speenproces en krachtvoeropname.

Een methode met minder uitdagingen voor krachtvoeropname en het speenproces is beperkt melk voeren via een goot of milkbar. Maar dit vergt meer tijd en arbeid.

Urban biedt een systeem dat voordelen van automatisch en beperkt melk voeren combineert. Lammeren worden individueel beperkt gevoerd zonder veel tijd en arbeid te kosten. 

Vragen rijzen over het toepassen van dit systeem: de duur van beperkt voeren, het aantal porties, hoeveel melk per portie, wanneer de curve af te bouwen, en wanneer te spenen. Dit systeem bespaart melkpoeder, verbetert het speenproces en biedt andere voordelen zoals hogere arbeidsefficiëntie, gebruik van data, en betere groei van lammeren.

Overweeg waarom je dit systeem wilt gebruiken en hoe je het optimaal kunt benutten om je doelen te bereiken. Er zijn veel mogelijkheden, dus durf buiten de gebaande paden te denken! Wij adviseren je graag en kunnen veel ervaring uitwisselen.

 

× Chat