Focus op transitie

Het interview met Nick Vissers, bedrijfsleider op de Noord-Brabantse geitenhouderij Olislagers, biedt een fascinerend inzicht in de zorgvuldige aanpak en inzet van GIJS TransPROcal en TransPRO-krachtvoer. Het bedrijf, Olislagers Alphen B.V., eigendom van Theo en Tonja Olislagers, bevat meerdere locaties. De thuislocatie staat bekend als de aflamlocatie waar jaarlijks circa 4000 geiten aflammeren, naast de andere locaties in Baarle-Nassau en Gilze. Daar worden duurmelkgeiten gehouden, terwijl opfoklammeren elders worden grootgebracht en uiteindelijk in Alphen aflammeren.

Nick Vissers, de bedrijfsleider op de locatie Alphen, valt op door zijn gedrevenheid, toewijding aan de dieren, uitgebreide kennis en zorgvuldige werkwijze. Het gesprek richt zich op het belang van een goede transitieperiode, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de voeding van de geiten.

Een centraal onderdeel van de transitieaanpak van Olislagers zijn de specifieke producten zoals het transitiekrachtvoer op maat en GIJS TransPROcal. Nick benadrukt het belang van preventief gebruik, met de TransPROcal die zes weken voor het aflammeren wordt ingezet en de dosering die dagelijks wordt verhoogd. Het product wordt toegevoegd in de voerrobot, opgebouwd van 0 naar 40 gram per dier in de piek van het aflammeren. Het resultaat is opmerkelijk: een goede energiebalans, geen last dat geiten niet willen doorlammen, gezonde dieren en een vlotte afwerping van nageboorte.

 “Voorkomen is beter dan genezen.”

Vele aflammingen
De uitdaging van vele aflammingen in een korte periode vereist niet alleen een goede planning maar ook veel ‘handjes’. Voeding speelt hierbij een cruciale rol, waarbij kennis van de beginwaarden, consistentie en alertheid belangrijke succesfactoren zijn. Door de exacte kennis van de energiebalans van de dieren kan het rantsoen nauwkeurig worden aangepast, wat bijdraagt aan een soepele aflamperiode. We leggen de nadruk op het eiwitniveau in het rantsoen om het gewicht van de ongeboren lammeren naar formaat te laten groeien. Onze nadruk op preventieve maatregelen draagt bij aan een uitstekende gezondheid, waardoor vrijwel geen problemen ontstaan. Door al deze factoren kunnen we veel aflammingen per dag aan met elkaar.

Waargenomen veranderingen
Op de vraag naar waargenomen veranderingen sinds het gebruik van GIJS TransPROcal benadrukt Nick de verbeterde gezondheid van de dieren, de directe afwikkeling van de nageboorte en de beheersing van dipjes bij oudere dieren. Hij benadrukt het belang van het beoordelen van zijn voerrantsoen op verschillende doseringen in voedermiddelen, en adviseert collega-boeren op basis van zijn ervaring met GIJS TransPROcal het product preventief in te zetten: “Voorkomen is beter dan genezen.”

Penswerking 
In de TransPRO Aanpak benadrukt GIJS de 3 o’s van opname, opname en opname. Ik deel zeker deze visie, waarbij voeropname als een cruciaal element wordt beschouwd. Mijn overtuiging is dat zowel de opname van ruwvoer als krachtvoer van essentieel belang is om de actieve werking van de pens te behouden. Een gebalanceerd krachtvoer met bijvoorbeeld 1100 VEM of een ruwvoer met 950 VEM acht ik noodzakelijk voor een optimale penswerking. Het waarborgen van een evenwichtige voeropname draagt bij aan de algehele gezondheid en prestaties van de dieren.

Dipje oudere dieren met meerling
Een ander interessant aspect van het interview is de aandacht voor oudere dieren met een meerling. Nick erkent dat deze groep geiten soms een dip vertoont, maar door het gebruik van juiste hoeveelheid TransPRO-krachtvoer kunnen ze extra worden ondersteund. Het krachtvoer bevat ter ondersteuning de eerst-limiterende vitaminen, mineralen en aminozuren van de transitieperiode. De toepassing van zowel een transitiekrachtvoer en een basiskrachtvoer maakt schakelen mogelijk gedurende de dracht- en aflamperiode en wordt hier genoemd als een strategie om extra energie te bieden wanneer dat nodig is.

Gevraagd naar concrete veranderingen die zijn waargenomen sinds het gebruik van GIJS TransPROcal, wijst Nick op de afwezigheid van geiten waar de nageboorte er niet vanzelf af komt en zeker de invloed op het vlottere aflamproces. ‘Hoewel we hier geen cijfers van bijhouden, merken we echt verschil en zijn de producten van onschatbare waarde voor de algehele gezondheid en efficiëntie van het bedrijf’.

Praktijk ervaring
Als afsluiting deelt Nick enkele belangrijke leermomenten. Hij benadrukt opnieuw het belang van preventie, het kennen van je vak, het werken met precisie en hygiëne. Deze waardevolle inzichten kunnen dienen als leidraad voor andere geitenhouders die streven naar een gezonde en succesvolle transitie- en aflamperiode.

× Chat