‘Geen voetbad meer, Mortellaro zo goed als verdwenen’

Het was een zomer vol uitdagingen. Door de tropische temperaturen in juli en augustus kampten veel koeien met hittestress. Naast de directe effecten hiervan, zoals daling van de melkproductie en verminderde voeropname, gaf dit ook een negatieve nasleep richting de klauwen van de koeien.

Zo trad subklinische pensverzuring op, dat zich 4 tot 6 weken later uitte in bevangenheden, kneuzingen en witte-lijndefecten. Ook het grasaanbod heeft niet bijgedragen: er is veel kort, structuurarm gras aangeboden, dat eind september ook nog eens behoorlijk suikerrijk is geweest. Hoge temperaturen en luchtvochtigheid leidden tot meer bacteriegroei. Infectieuze aandoeningen traden dus ook vaker op.
Op veel bedrijven waar Mortellaro beheersbaar was, loopt het de laatste maanden behoorlijk ‘uit de klauwen’, merkt Martijn Dooren, Nutritionist bij GIJS. ‘Klauwproblemen leveren melkveehouders extra kosten op door productieverliezen en behandelkosten. Tevens werkt het nadelig op het werkplezier van de veehouder. Als extra ondersteuning voor de klauwgezondheid heeft GIJS daarom de Klauwen Mineraal jaren geleden ontwikkeld. Dit supplement bevat naast specifieke mineralen, stoffen die de klauwgezondheid én penswerking bevorderen. Deze combinatie werkt preventief, zorgt voor betere kwaliteit van de klauwhoorn en bevordert het huidherstel. Op deze manier biedt het een zichtbaar resultaat in de strijd tegen Mortellaro.’

Vervangingspercentage 15%
Melkveehouder Erwin Bosch uit Laren gebruikt het supplement sinds enkele jaren en peinst er naar eigen zeggen niet over er mee te stoppen. Bosch heeft samen met zijn ouders Gerard en Ria een maatschap. Ook zijn vriendin Anneloes is actief bij het bedrijf betrokken. Het bedrijf dat 90 melkkoeien en 30 stuks jongvee heeft, past van het vroege voorjaar tot lang in het najaar weidegang toe.
Zijn ervaringen zijn zeer positief. ‘Het zwakke punt op ons bedrijf waren de klauwen: Mortellaro en witte lijn-defecten konden het maar moeilijk onder controle krijgen.’
Op het Larense bedrijf is een lange levensduur een belangrijke pijler. Het vervangingspercentage lag de laatste jaren op 15%. Een goede klauwgezondheid heeft daarom extra aandacht. Bosch: ‘We laten vaarzen jong afkalven, op 1 jaar en 10 maanden. Door ze iets langer kunstmelk te voeren en iets meer krachtvoer, heeft het dier op het inseminatiemoment een voorsprong. Dit werkt goed. Ze kalven goed op gewicht af. We willen nu iets meer jongvee gaan aanhouden, zo’n 25 stuks per jaar. Zo kunnen we iets beter selecteren.’

Geen Mortellaro meer
Enkele jaren geleden besloot Bosch de koeien zelf te gaan bekappen. ‘Daarna zijn we begonnen met het voeren van Comfort Mineralen van GIJS tot aan de dracht. Dat verbeterde de klauwen, maar nadat we later de GIJS Klauwen Mineraal zijn gaan toevoegen, hebben we nog maar zo’n 5% Mortellaro-gevallen, bleek uit Digi Klauw dosier. We voeren 50 gram per koe per dag. Door de koeien direct te bekappen is de Mortellaro goed beheersbaar en te genezen. Sinds vijf jaar gebruiken we geen voetbad meer. Ook de witte lijn-defecten zijn minder.’
Bosch vermoedt ook dat de mineralen een positief effect hebben op de vruchtbaarheid en uiergezondheid van de koeien. ‘De tussenkalftijd is laag en we hebben weinig mastitis. Een heel mooi bijkomend voordeel, evenals de productiestijging van 700 liter per koe.’

Klauwproblemen voorkomen
Om de witte-lijn-defecten aan te pakken, legt Bosch binnenkort rubberen matten in de melkstal. Daar moeten de koeien na het melken namelijk een haakse bocht maken en dat zou een veroorzaker van het klauwprobleem kunnen zijn. ‘De matten gaan wrijving tegen. Over enkele maanden hopen we daar de eerste effecten van te zien.’
Om klauwproblemen tegen te gaan, is Bosch alert op schone roosters en steentjes op de verkavelingspaden. Hij bekapt de koeien bij het droog zetten en na drie maanden lactatie. ‘De koeien worden dus minimaal twee keer per jaar bekapt en op deze manier ben ik problemen voor.’

‘Als het werkt, is het goed’
Uit de Mineralencheck van de GD die Bosch liet uitvoeren, blijkt dat het element zink matig aanwezig is in het rantsoen. ‘We gaan daarom tijdig sturen op deze signalering door in de zomermaanden de hoeveelheid Klauwen Mineraal verdubbelen.’
Het maakt hem niet uit welk prijskaartje daar aan hangt. ‘Als het werkt, is het goed. Als het niet zou werken, is het al snel te duur. De gezondheid van de veestapel is vele malen beter dan jaren geleden. Dat is ons heel veel waard.’

× Chat