Gerst-erwten is een veelbelovende eiwitbron

Dit jaar doet GIJS weer ervaring op met innovatieve teelten. Na een succesvolle proef in 2020 met gerst-erwten wordt deze teelt dit jaar verder uitgebreid. Met een groter areaal is het mogelijk om meer informatie te verzamelen over de teelt zelf, maar ook de toepasbaarheid in het rantsoen. Gerst-erwten is een veelbelovende eiwitbron en de geiten vinden het erg smakelijk.

Daarnaast zetten we verder in op de teelt van sorghum in de geitenhouderij. Dit jaar komen er drie demovelden met verschillende rassen. Een perceel in Laren (Gelderland), Anerveen (Overijssel) en eentje in Riethoven (Brabant). 

Naast het tonen van verschillende rassen gaan we in Anerveen kijken in hoeverre het mogelijk is om meerdere maaisnedes te oogsten van de sorghum. Er zijn meerdere typen sorghum; de zogenaamde graan types (sorghum bicolor) en de gras types (sorghum sudanense) of een kruising van beide. De grastypes zijn in algemeen geschikter voor maaien. In Nederland worden voornamelijk hybride rassen sorghum geteeld, in hoeverre dergelijke hybriden in staat zijn te hergroeien gaan we uitzoeken. Graag nodigen we jullie deze zomer uit om dit met eigen ogen te bekijken. Tevens het in- en uitkuilmanagement krijgt bij deze nieuwe inzet van sorghum de nodige aandacht. In het najaar kunnen we  meer vertellen over onze bevindingen. 

Hoewel sorghum een opmars maakt in het geitenrantsoen, neemt mais nog een belangrijke plek in. De eisen die geiten stellen aan mais zijn anders dan de eisen van een koe. Daarom hebben wij op ons demoveld in Laren (Gelderland) rassen opgenomen die voldoen aan de eisen en voedingsbehoefte van de geit. Naast mais kijken we naar de mengteelt van mais met stokbonen om meer eiwit van eigen land te halen.

× Chat