Goed ruwvoer verstrekken aan lammeren tijdens de melkperiode

‘Het effect van een goede pensontwikkeling’
Tijdens de melkperiode is de lebmaag de belangrijkste maag voor het lam. De gedronken melk komt via de slokdarmsleufreflex rechtstreeks in de lebmaag en slaat zo de pens, de netmaag en de boekmaag over. Voor een goede en tij dige pensontwikkeling, is het belangrijk dat lammeren vanaf jonge leeftij d (ca. 2 weken) granenmix of structuurrijk ruwvoer krijgen aangeboden.    

Krachtvoer
Start met het aanbieden van GIJ S Granen Pens compleet/ GIJ S Granen Pens Melange vanaf 2 weken leeftijd, vlak na onthoornen. Onze voorkeur gaat uit naar onze Granenmixen welke optimaal ontwikkelt zijn voor het jonge lam. Door het intact houden van de celstof en structuur van de grondstoffen in de granenmixen is het mogelijkk om veilig een hoog aandeel zetmeel te voeren aan jonge lammeren. Het fermenteerbare zetmeel in de granenmix leidt tot ontwikkeling van penspapillen op de penswand, waardoor een groter absorptieoppervlak in de pens ontstaat voor een betere nutriëntopname.

Ruwvoer
Ruwvoer heeft als functie om de spieren in de penswand te stimuleren, de pens te vergroten en de pens te bufferen middels het herkauwen. Goed ruwvoer om te verstrekken aan lammeren tijdens de melkperiode is gehakseld tarwe of gerstestro. Het is smakelij k, goed te mengen met het krachtvoer en van constantere kwaliteit dan hooi. Start tegelijk met het aanbieden van het krachtvoer op ongeveer 2 weken leeftijd met het aanbieden van ruwvoer in de voertrog. Als de lammeren wat ouder zij n (rond 4 á 5 weken leeftijd) kan extra (lang) stro verstrekt worden via een ruif.

× Chat