Goede saldo’s maken gelukkig

Traditiegetrouw kijken we in maart naar de jaarresultaten van onze geitenhouders. De geitensector heeft, net als veel andere sectoren in de agrarische markt, te dealen met een hogere kostprijs. Vooral de energiekosten evenals de kosten voor ruw- en krachtvoer. Dit beeld zien we logischerwijs terug bij onze boeren. Door de GIJS aanpak waarin de focus op lage voerkosten ligt, hebben afgelopen jaar weer dertien geitenhouders besloten om klant van GIJS te worden. Hier zijn we ze dankbaar voor.

Daling van het voersaldo beperkt gebleven
Ondanks de oplopende kosten voor het voer, hebben de GIJS geitenhouders het gepresteerd om slechts 1,1 cent qua voersaldo per kg melk in te leveren. Een knappe prestatie. De reden dat de daling van het voersaldo beperkt is gebleven, ligt vooral aan drie zaken die we bij onze boeren terugzien.
1. Focus op voerkostenbesparing en introductie van managementprogramma V.O.E.R. heeft ervoor gezorgd dat er gemiddeld 10.1% minder mengvoer is gevoerd en de hoge melkproductie bij de GIJS boeren behouden is gebleven.We zien dat de GIJS
2. Totaal Aanpak Lammeren (TAL) zijn vruchten afwerpt. Al jaren zetten we ons in om hoogproductieve, efficiënte en duurzame melkgeiten op te fokken. Hiervan zien we nu duidelijk resultaat.
3. De focus op ruwvoerteelt begeleiding, specifiek voor de geiten, levert een positieve bijdrage.

Al met al zaken die mee helpen om de kosten laag te houden en de opbrengsten hoog. Hierdoor weten we het saldo naar een hoog niveau te brengen.

GIJS krachtvoerprijs weer lager dan LEI
Het is GIJS weer gelukt om de voerprijs lager te houden dan de gemiddelde LEI prijs. Dit verschil is het afgelopen jaar flink toegenomen. Onze platte en flexibele organisatie helpt mee om de kosten laag te houden. Tot slot helpt de inzet van GIJS Maximvoeders de krachtvoerprijs te verlagen. Met de GIJS Maxim aanpak voer je van alles voldoende en niets teveel. Hiermee kun je zomaar een paar euro besparen t.o.v. standaard voeders.

Saldo’s positief beïnvloeden
Onze onderzoeksresultaten op GIJS Mekkerhof hebben invloed op onze kijk over geitenrantsoenen. We verwachten dit jaar weer meer inzicht te krijgen in de vertering van melkgeiten en verder uit te rollen in ons advies. Dit kan jou helpen om de efficiëntie van rantsoenen verder te verhogen zodat het positief uitpakt.

Het blijft altijd belangrijk om te acteren in de huidige markt. Als de melkprijs stijgt en krachtvoer daalt, is het juist de truc om zoveel mogelijk melk te produceren. Wij delen graag deze kennis, neem gerust contact op met mij of mijn team.

Jan van der Zee

× Chat