Het melkvee innovatie centrum klaver 4 laren

We kijken terug op geslaagde open dagen van ons Melkvee Innovatie Centrum (MIC) Klaver 4. Het weer was heerlijk en met een lekker zonnetje erbij hebben wij ruim 1050 gemotiveerde en geïnteresseerde bezoekers mogen ontvangen. Er was sprake van een mooie wisselwerking tussen innovatie en inspiratie. Onze insteek was vooral laten zien wat we kunnen en wat de doelstelling van MIC is, dat we er zijn voor de melkveehouders en hun vragen en dat we ons daarmee richten op onderzoek gerelateerd aan de praktijk. Er was veel informatie beschikbaar en de rondleiding met 12 informatiepunten was een groot succes! We willen iedereen bedanken voor zijn of haar inzet om deze 2 dagen tot een groot succes te maken. En met deze open dagen is eigenlijk symbolisch het startsein gegeven voor het eerste onderzoek op het MIC.

Voorbereiding onderzoeken
Donderdag 2 september startte Fons Klein, onderzoeker op het MIC Klaver 4, met het eerste onderzoek. In de melkveestal is een ‘onderzoeksruimte’ gerealiseerd. In deze ruimte kunnen dieren apart gezet worden voor velerlei onderzoek. 

“Het was voor de koeien die mee gaan doen aan het eerste onderzoek even wennen” vertelt Fons. “De koeien moesten wennen aan elkaar en aan de nieuwe lig- en vreetplekken. Met name dat laatste kost tijd want ze kunnen niet meer aan het voerhek eten maar moeten uit speciale voerbakken eten.” Deze voerbakken zijn voorzien van koeherkenning zodat het voerproces nauwkeurig gevolgd kan worden. “Maar de dames deden het heel goed en toen bleek dat ze 62 kg per dag uit de voerbakken aten, konden we na de open dagen op dinsdag 28 september starten met het eerste echte onderzoek.” Tijdens de open dag konden de bezoekers zien hoe de koeien in deze proefruimte stonden en hoe de voerbakken werken. 

Start eerste onderzoek
Uit de 450 aanwezige melkkoeien werd een selectie van 40 melkkoeien gemaakt. Deze selectie is gebaseerd op leeftijd en het aantal lactactiedagen. In overleg met Andre Platerink en Ada Roozen, mede-eigenaren MIC, is eerst een ruwe selectie van 50 gemaakt, op basis van de melkcontroles. Daarna is er nog gekeken welke koeien minder goed in het onderzoek passen, afhankelijk van hun gedrag en/of gezondheid. Het onderzoek duurt 3 maanden dus een extra selectievoorwaarde was ook nog dat de koeien niet voor januari drooggezet worden. 

De selectieprocedure is altijd afhankelijk van het doel van het onderzoek. De groep dieren die dus meedraait in het onderzoek kan elke keer wisselend zijn. 

Eiwitaanvullingen
Het eerste onderzoek is aangedragen vanuit het Melkveeteam van GIJS. Zij willen graag weten wat de effecten zijn van de verschillende eitwitaanvullingen aan het rantsoen. Wat doet het met de voeropname? Melkproductie? Verschillende gehaltes? Komende 3 maanden wordt dit onderzocht. Er wordt gestart met een 0-meting (dus met een standaard eiwit-aanvulling) en daarna worden verschillende grondstoffen aangevuld om vervolgens weer te eindigen met een 0-meting. Op deze manier wordt er elke maand een eiwit-aanvulling onderzocht. In januari zullen de data verzameld worden en volgt er een analyse. Deze analyse wordt besproken met het Melkveeteam en vervolgens kunnen de collega’s dit meenemen in hun adviezen aan hun klanten.   

Nieuwe onderzoeken
“Naast onderzoeken gericht op interne vragen vanuit ons team zijn we ook op zoek naar vragen die leven bij onze melkveehouders” legt Fons uit. Nieuwe onderzoeksideeën zijn daarom van harte welkom. In de aanloop naar de opening van MIC Klaver 4 is een Innovatiefonds in het leven geroepen. Melkveehouders mogen voor dit Innovatiefonds zelf ideeën aandragen en zij mogen meebeslissen hoe het onderzoek eruit komt te zien. Het MIC Innovatiefonds zal grotendeels worden gefinancierd door giften van onze relaties tijdens de open dagen.  

 “Tijdens de open dagen zijn er al diverse ideeën ingeleverd en die gaan we binnenkort bekijken maar natuurlijk zijn nieuwe ideeën nog steeds van harte welkom” vertelt Fons enthousiast.

Melkveehouders mogen voor het MIC Innovatiefonds ideeën aandragen en zij mogen meebeslissen hoe het onderzoek eruit komt te zien. Het Melkvee Innovatie Centrum wil op deze wijze iets terug geven aan de sector. Dit fonds  zal grotendeels worden gefinancierd door giften van onze relaties tijdens de open dagen en tot waarde maken voor jouw als melkveehouder. 

Stuur voor 1 januari 2022  een mail met jouw idee naar gijs@metgijs.nl  en draag zo bij aan de ontwikkelingen van de melkveehouderij!

× Chat