Jaarresultaat geeft inzicht in de financiële situatie

Het berekenen van jaarresultaten is mooi, maar het maken van de juiste analyse maakt de getallen pas waardevol. We halen hier lering uit en snijden onze aanpak waar nodig bij.

 Afgelopen jaar was een uitzonderlijk jaar wat betreft de voerprijs. Hier snel en flexibel op inspelen kan grote verschillen maken. De focus op samenstellen van rantsoenen, maar ook de efficiëntie binnen GIJS zorgden voor een kleinere prijsstijging dan de referentie. Het gebruik van de Maxim voeders stelt ons in staat om op bedrijfs- en zelfs groepsniveau een optimaal krachtvoer samen te stellen. GIJS zet zich in voor gezonde boeren bedrijven. Dit vertaalde zich in 2022 in €1,60 per 100 kg lagere krachtvoer prijsstijging dan het gemiddelde in de sector. Dit komt gemiddeld neer op een €10.000 besparing bij de melkgeiten, hierin is het voer van de lammeren nog niet meeberekend! 

Afgelopen jaar zagen we een toename van de inzet van bijproducten welke voor een deel zijn gebruikt ter vervanging van mengvoer. Het is niet per definitie zo dat bijproducten voerkosten verlagen. Met name het koopmoment van bijproducten maakte het verschil. Zo was de perspulp die met de voorkoop van 2021 gekocht is met de inzichten van vandaag erg goedkoop ten opzichte van de krachtvoerprijzen. Wij merkten in 2022 dat de continuïteit van levering en samenstelling bij bijproducten niet vanzelfsprekend waren.

Vervanging van de kudde moet je elk jaar op jouw gewenste pijl houden. Onderschat dit niet en wees secuur op tijdig aandekken en je realiseren wat je wensen zijn qua melkgeiten over 2 jaar. 

 

De GIJS aanpak doet wat hij belooft
We hebben vorig jaar de focus gelegd op het verhogen van de voerefficiëntie. We hebben hiervoor het programma VOER ontwikkeld. Dit werpt zijn vruchten af. We merken dat scherpe monitoring van productie en voeding per pot helpt om productie en efficiëntie te verhogen. Mengvoerverbruik is gezakt van 63.7 kg naar 57.2 kg per 100 kg melk. Dit is een forse daling welke gerealiseerd is door de GIJS aanpak; maatwerk per klant – onderzoek dat tot beter inzicht  van voerefficiëntie heeft geleid – teelt begeleiding en de management tool V.O.E.R. Deze totaal aanpak heeft geleid tot een verdere daling van het krachtvoerverbruik met behoud van de hoge melkproductie.

Ondanks de hoge voerprijzen zien we dat de voerwinst nauwelijks gedaald is. Het voersaldo is slechts met 1,1 cent gedaald. We zijn trots dat we met de inzet van ons team en klanten de schade van de hoge prijzen beperkt wisten te houden.

Nieuwsgierig naar meer details van ons resultaat? Neem contact op met een van onze specialisten.

 

 

 

 

× Chat