Lammerenopfok ervaring bij GIJS Mekkerhof

Afgelopen lammerperiode (oktober)  zagen we dat het zeer goed heeft uitgepakt met een uitval van 1% bij de geitenlammeren tot aan spenen. Dit op een aantal van ca. 100 geitenlammeren, opgegroeid met de GIJS Lammerenmelk Passie. Dit bericht heeft in de GIJS Mekkerhof nieuwsbrief januari j.l. gestaan. Naar aanleiding daarvan ontvingen we van geitenhouders de vraag hoe dit bereikt is.Aan wie kun je dat nu beter vragen dan Linda Broekhuis. Linda werkt ruim 3 jaar bij GIJS Mekkerhof en zet zich voor méér dan 100 procent in op de  lammerenafdeling. 

Wat is er afgelopen lammerenperiode anders gedaan?
“Er is op hygiënegebied het nodige aangepast. We hebben gekozen om te gaan werken met wegwerpoveralls. Als het werk op de afdeling klaar is doen we deze gelijk uit en in de prullenbak. Zo werken we altijd in schone kleding en houden we ziektekiemen zo veel mogelijk buiten. Daarnaast wisselen wij altijd handschoenen tussen de afdelingen van de lammeren. De afdeling wordt dubbel ontsmet voordat de lammeren erheen gaan, om zelfs ingekapselde ziektekiemen op de oppervlaktes te weren. We gaan zo min mogelijk in de hokken en wanneer dit echt nodig is, wordt er gewerkt met overschoentjes die gewisseld worden per hok. Maar deze hoge hygiënemaatregelen starten niet pas in de afdeling, dit start eigenlijk al gelijk in de pot bij het aflammeren. Lammeren worden direct uit de pot gehaald en ook hierbij worden altijd schone handschoenen aangedaan per hantering van een lam. Voordat de lammeren de doos in gaan, wordt de navel direct gedesinfecteerd met jodium. In de biest- ruimte wordt ook gewerkt met wegwerpoveralls en wordt nogmaals de navel met jodium behandeld. Wij streven er naar dat alle lammeren kwalitatief goede geiten-biest van onze eigen geiten krijgen. Deze moeders hebben vlak voor aflammeren een Clostridium en Ovipast enting gehad waardoor de biest extra antistoffen bevat.”

Welke aanpassing is in de stalindeling gedaan?
“We hebben eerder het jaar de afdeling aangepast. Nu is er een voergang in het midden met aan beide zijden kleine hokjes voor 10 á 12 lammeren. Er zijn aanpassingen gedaan op de ventilatie en deze wordt scherp in de gaten gehouden. Van belang is om te zorgen dat er in het begin genoeg warmte is voor de lammeren maar dat er ook op tijd begonnen wordt met genoeg te ventileren zodat de luchtvochtigheid in de afdeling niet te hoog wordt. Daarnaast is er nu gekozen om de lammeren eerst in een half hok op te leggen. Zo hoeven medewerkers niet de hokken in en is de speen de eerste dagen altijd voor de lammeren dichtbij. Wanneer alle lammeren de speen kennen, krijgen ze het hele hok tot hun beschikking. Om wateropname te stimuleren, is omgeschakeld naar een waterbak met vacuümvlotter. Op deze manier hebben lammeren makkelijker beschikking tot water wat de voeropname ook weer stimuleert.” 

Wat is nog meer van belang bij het behalen van fitte en vitale lammeren?
“Het allerbelangrijkste blijft het kijken naar de dieren. Neem tijd voor je controle rondje, ga er echt even voor staan. Wees niet bang om snel vitamines of pijnstilling te geven. Maar houdt ook lammeren in de gaten die ziek zijn geweest, hoe gaat het daarna met ze. De controle van je dieren geeft ze nét die vitamine A van aandacht die ze nodig hebben. Daarbij moet de weg richting het spenen goed in de gaten gehouden worden, zodat een speendip zoveel mogelijk voorkomen wordt. Dit is te behalen door tijdig met vast voer te beginnen en de voeropname te stimuleren door vers en smakelijk voer aan te bieden. Ontmoedig de melkopname door bijvoorbeeld het aantal spenen per hok te verminderen. Hierin geldt dat spenen altijd begint bij een gezond lam en zo hangt alles samen”, vertelt Linda enthousiast. 

× Chat