Martijn Dooren is nutritionist en productmanager bij GIJS

Martijn Dooren is de schakel tussen het GIJS-rundveeteam en het onderzoeksteam op het MIC. De vertaalslag maken van een concrete boerenvraag naar onderzoek,  analyses en uitvoering in de praktijk biedt veel kansen, vindt hij. ‘Het voordeel van ons eigen onderzoekscentrum is dat we kort op de praktijk zitten en binnen afzienbare tijd een proef aan het draaien kunnen hebben. Dit hebben we in eigen hand en dat maakt snel kunnen schakelen mogelijk.’

Ruim een jaar geleden startte MIC het eerste onderzoek. Martijn benadrukt dat met name het traject voordat een onderzoeksperiode start en ook nadien, de analyse van de data, veel tijd in beslag nemen. Na gemiddeld drie maanden is gemiddeld genomen voldoende data verzameld, weet hij, maar het verwerken van deze data kost doorgaans evenzoveel tijd. 

‘De opzet van een onderzoek vooraf helder hebben is erg belangrijk. Wat ga je onderzoeken, waarom, hoe ga je het onderzoek opzetten zijn belangrijke vragen vooraf.’

Hij schetst hoe een onderzoeksplan in z’n werk gaat. ‘Als we bijvoorbeeld een product willen testen, gaan we eerst in overleg met de leverancier. Willen ze meedoen, meefinancieren of meedenken met de uitwerking? Als dat niet zo is, houden we de uitkomsten intern. Ons eigen rundveeteam kan deze dan tijdens de klantbezoeken bij melkveehouders gebruiken in de advisering. Als de leverancier wel een steentje bijdraagt, delen we de data, zodat de leverancier er zelf zijn conclusies kan trekken.’

Bij het MIC zijn nu vier proeven afgerond en van twee daarvan zijn de resultaten geanalyseerd. (zie kader)

Martijn benadrukt dat het niet alle analyses én conclusies van eigen onderzoek geschikt zijn om breed uit te meten en naar de praktijk te vertalen. ‘Je wilt wel steekhoudende conclusies naar buiten brengen en je weet vooraf niet altijd zeker of dat lukt.’

MIC Innovatiefonds
Naast onderzoeken gericht op interne vragen vanuit het rundveeteam gaat GIJS op het eigen innovatiecentrum ook graag aan de slag met vragen die leven bij de melkveehouders. Hiervoor is het MIC Innovatiefonds opgericht. Melkveehouders mogen hiervoor zelf ideeën voor onderzoek aandragen en meepraten over hoe het onderzoek er uit komt te zien. Het onderzoek wordt grotendeels gefinancierd door giften van relaties tijdens de open dagen op het MIC.

Inmiddels is een selectie gemaakt uit de ideeën die zijn ingediend. ‘Er leven veel vragen rondom eiwit en stikstof. Hoe laag kun je gaan met het eiwitniveau in het melkveerantsoen en met welke randvoorwaarden? Ook komen veel vragen binnen over onderzoek naar diergezondheid en uiergezondheid. We starten op korte termijn met een onderzoek naar uiergezondheid. We denken hier in het voorjaar van 2023 de uitkomsten van te kunnen presenteren.’

Martijn ziet veel mogelijkheden en kansen met onderzoeken op het MIC: ‘Samen met melkveehouders gaan wij samen op zoek naar oplossingen en verbeteringen. Bij GIJS zijn we altijd op zoek naar hoe iets slimmer en beter kan, met minder kosten, meer opbrengsten en een lagere uitstoot bijvoorbeeld.’    

× Chat