Melkpoeder onderzoek

December 2020 – Nieuwe melkpoeders betekent ook nieuwe resultaten! Doordat de melkpoeders vanaf blanco zijn bedacht, wilden GIJS en Nukamel dat deze melkpoeders goed getest zouden worden.

Allereerst is in het lab gekeken naar eigenschappen van de melkpoeders, zoals oplosbaarheid. Daarnaast lopen vanaf oktober maar liefst drie verschillende onderzoeken met de melkpoeders. Vanaf oktober lopen daarom maar liefst drie verschillende onderzoeken met de melkpoeders waarin GIJS Mekkerhof actief betrokken is. Twee bij de geitlammeren en één bij de boklammeren. Bij de geitlammeren ligt de focus op gezondheid en gezonde groei. Bij de boklammeren ligt de focus meer op snel en efficiënt groeien. De nieuwe melkpoeders worden in de onderzoeken vergeleken met andere commercieel beschikbare melkpoeders, die zich al bewezen hebben. De onderzoeken zijn nog in volle gang, maar de eerste resultaten zijn zowel op groei, als op gezondheid veelbelovend. Deze resultaten worden uiteraard gedeeld nadat de onderzoeken geheel zijn afgerond. Maar het lijkt erop dat we op de goede weg zitten met “als goed niet goed genoeg is…”.

Het additief OmniSmart®, dat aan de nieuwe melkpoeders wordt toegevoegd, is door Nukamel de afgelopen jaren al meerdere keren bij geitlammeren onderzocht. Met name op het gebied van diarree en herstel bij gewrichtsontstekingen werden hier positieve resultaten van gezien. We hopen deze resultaten in de lopende onderzoeken weer terug te zien natuurlijk.

Ook voor komend jaar staan er al weer nieuwe onderzoeken op de rol, waarbij GIJS en Nukamel willen blijven samenwerken.

× Chat