EFFICIËNTIE BEWAKEN = RENDEMENT VERHOGEN

Voortdurend op zoek naar meer, snel en de juiste informatie. “VOER” staat voor Voer Overzicht Efficiëntie & Rendement. ‘VOER is ontstaan omdat wij samen met onze geitenhouders graag kort op de bal willen spelen, ’vertelt geitenspecialist Mark Elshoff. Het bestaande volgsysteem (MelkMonitor) geeft een goed overzicht van het behaalde bedrijfsresultaat van de afgelopen maand, kwartaal en jaar. Mark oordeelt: ‘Een waardevol en betrouwbaar systeem, maar voor het bij sturen en het uitdagen van de onderlinge groepen melkgeiten is deze uitdraai te algemeen en te laat. ’Een groot aantal klanten houdt de productie bij middels een potmeter of via automatische herkenning in de melkstal en weet tevens per groep de krachten ruwvoergift. Geitenhouder Martin Zwiep van Geitenhofstee de Geitelarije vertelt: ‘Wekelijks, op een vaste dag, stuur ik de weekgemiddeldes van de productie en de verstrekte rantsoenen in een vast
format door aan mij n bedrijfsadviseur. Deze verwerkt de gegevens in VOER en komt direct met een voedingsadvies
op maat.’

‘Doordat je wekelijks de gegevens bekijkt, kun je meteen de effecten zien van het advies, zo nodig direct aanscherpen.
Da’s kort d’r op!’ – Mark Elshoff –

Het gestructureerd in een wekelijks interval de rendementen per pot bekijken is een goede tool om geiten in de opbouw van hun melkgift meer te stimuleren om een zo hoog mogelijk resultaat te behalen. In de herfstperiode houdt VOER de voerefficiëntie makkelijker binnen de gestelde bedrijfsdoelstelling.‘Tussen de bedrijfsbezoeken door weet ik precies wat er speelt in een koppel. Ik kan bij een dreigende
aflopende melkgift in de tweede helft van het jaar eerder schakelen in mij n rantsoenadviezen. Zo houden we ook in die periode de geiten beter aan de melk en in de juiste conditie,’ aldus de geitenspecialist. ‘Het behouden van de melkgift in deze periode van het jaar geeft een hoger startpunt voor de productie van het volgende jaar.’ Martin ervaart dat door de deelname het contact met zijn adviseur efficiënter is geworden. ‘Iedere week hebben we een kort sparringsmoment. Daarnaast zij n de fysieke bedrijfsbezoeken meer gericht op de dieren die de aandacht verdienen. ‘ Mark ervaart hetzelfde: ‘Ik ervaar het als écht teamwork. Tijdens een bedrijfsbezoek is het goed even de dieren te zien die presteren zoals verwacht, maar doordat ik tussentijds volledig op de hoogte ben over het presteren van de geiten kan ik mij tijdens het bezoek volledig focussen op actuele onderwerpen, zoals het opstellen van een dek- of ruwvoerplan.‘Door mee te doen met deze tool, ga je gezamenlijk een commitment aan,’ aldus Martin. ‘Je bent eensgezind bezig met hetzelfde bedrijfsdoel.’ De geitenhouder hield voordat hij deelnam ook al gegevens van zijn dieren bij .‘Eigenlijk hield ik wellicht teveel gegevens bij . Nu is het beknopter en daardoor overzichtelijker. Ik kan me nu meer focussen op wat echt belangrij k is: het efficiënt behalen van een hoog rendement.’