Noviteiten van GIJS

Waar nieuwe ontdekkingen worden gedaan op voergebied, ontstaan innovatieve of inventieve GIJS-producten. Als we kijken naar nieuwe producten in de geitensector, zijn er al veel resultaten als gevolg van 4 jaar onderzoek. Voor de rundveehouderij zijn er baanbrekende verwachtingen door unieke resultaten, maar het is echter nog te vroeg om op de markt te komen met echt nieuwe voeders. Natuurlijk verwerken we dit wel direct in ons rantsoen. 

GIJS TransPRO Aanpak
Goed transitiemanagement bestaat uit de drie O’s: opname, opname en opname. Het klinkt heel simpel, echter dat is het niet altijd. Smakelijk voer is super belangrijk voor een geslaagde transitie- en aflamperiode. De basis hiervoor is het lekkerste ruwvoer dat er is, aangevuld met een uitgekiende krachtvoersamenstelling waar alle aanvullende componenten in verwerkt zitten. De afgelopen jaren hebben we bij GIJS veel onderzoek gedaan naar invloeden in de transitieperiode. Studies, ervaringen en praktijkonderzoeken hebben voor vernieuwde inzichten gezorgd om het nog beter te doen voor de hoogdrachtige geit. Een belangrijk aspect hierbij is de effectieve inzet van voedermiddelen, mineralen maar ook vitaminen. Elk component heeft zijn eigen functie, maar kan zowel een positief als negatief effect hebben op andere componenten. Zo hebben we in onze vernieuwde GIJS TransPRO Aanpak een aantal nieuwe componenten toegevoegd, maar andere juist bewust achterwege gelaten om de effectiviteit te verhogen voor de hoogdrachtige geit. 

Lees meer over de GIJS Transpro Aanpak 

GIJS Waterboost
Voortvloeiend uit de TransPROlik kwam de vraag of dit product ook toepasbaar is op drinkwater. De energiecomponenten in dit product maken dit onmogelijk, maar geen enkele praktijkvraag is bij GIJS onmogelijk. We zijn dit jaar bezig geweest met de ontwikkeling van de toepassing van vitaminen in drinkwater, waaruit ons nieuwste product GIJS Waterboost is geboren. Op kritische momenten onder stress stopt een dier vaak met eten, maar blijft ze wel drinken. Een toepassing op drinkwater maakt het hier dus mogelijk om toch essentiële elementen te kunnen verstrekken.

Extra mineralen in volle melk
De komende jaren zal er, met name in de biologische geitenhouderij, meer gebruik worden gemaakt van volle melk. Deze melk wisselt constant een beetje in droge stof, gehaltes en mineralen en is daardoor lang niet zo constant als melkpoeder voor lammeren. Om toch voldoende mineralen te verstrekken is GIJS Melkboost Start ontwikkeld. Deze mix biedt een mineralenaanvulling zodat de melk opgewaardeerd kan worden zodat het lam aan de juiste behoefte kan blijven voldoen.

Meer nieuwe producten in mineralenland
Aan lammeren, maar ook aan volwassen melkgeiten worden nog wel eens wat likstenen verstrekt. Het biedt een ruim aanbod zout, wat geiten naar behoefte kunnen opnemen. Echter wat veel geitenhouders niet weten, is dat er met ‘de normale witte likstenen’ niet alleen zout in het dier terechtkomt. De standaard likstenen bevatten namelijk ook koper, mangaan en selenium. Dat zijn drie spoorelementen die het lichaam opstapelt of opneemt en die uiteindelijk toxisch kunnen zijn. Om dit te voorkomen hebben we zelf likstenen ontworpen, maar dan zonder deze toxische spoorelementen. Zink en jodium zijn er wel aan toegevoegd, aangezien deze elementen de eetlust, vacht en klauwgezondheid verbeteren. Meer weten over onze likstenen? Klik hier! 

Alle ‘poeders die een zak zitten’ worden wel eens onder mineralenmengsels geschaard. Echter bestaat er een groot aanbod van producten en grondstoffen die geen mineralen zijn, maar toch als poeder in een zak zitten. Denk bijvoorbeeld aan gisten en gistcelwanden. Deze zitten bijvoorbeeld ook verwerkt in GIJS Totaal Energiek Multi: een buffer- en herstel-mengsel voor de pens. Een scala aan langwerkende buffers, een reeks B-vitaminen, aangevuld met gistproducten zorgen voor een krachtige manier van pensherstel. Het unieke van dit mengsel is dat dit product in alle bedenkbare rantsoenen toepasbaar is, ongeacht het aanbod van verschillende typen zuren.  

Achter de schermen bij het Melkvee Innovatie Centrum 
Het innoveren in producten is uiteraard het meest tastbare bewijs van gedaan onderzoek, maar ‘achter de schermen’ levert het veel meer op. We hebben ervaring opgedaan met andere manieren van voeding. Dit komt in de rantsoenberekening tot uiting. Dit is een vrij abstract product dat wij nu al aan onze klanten leveren, wat uiteindelijk moet leiden tot een voedingsaanpak die we met verder onderzoek uitbouwen tot een ‘MIC-proof’ voerfilosofie. Het niveau en vorm van eiwit zijn hier voorbeelden van. Op dit vlak blijven we onszelf uitdagen en leveren daarmee toegevoegde waarde aan onze klanten en de sector in zijn geheel! 

In het eerste volledige jaar dat op MIC Klaver4 onderzoek is gedaan, zijn vier voedingsproeven afgerond. De resultaten van deze zijn vertaald in verfijning van voeroptimalisatie en selectie van producten en grondstoffen. In 2023 wordt op basis hiervan een nieuwe droogstandsaanpak gelanceerd als het meest tastbare bewijs. Andere producten die wij getest hebben gaan hun weg naar de markt vinden, zo snel de onderbouwing dit toelaat. 

Noviteiten zoals de GIJS WinterBoost, vinden hun oorsprong op het innovatiecentrum. Het effect van de grondstoffen en combinaties is geobserveerd op Klaver4 en geeft ons het vertrouwen met dergelijke producten de markt op te gaan. 

× Chat