Samen voor een mooi resultaat!

Op diverse manieren kan een onderzoeksvraag ontstaan. Dit kan op eigen initiatief, maar dit kan ook op verzoek van derden. Op deze manier voert GIJS Mekkerhof met regelmaat onderzoeken uit voor externe bedrijven en instanties. Hierbij is het doel om betrouwbaar en gedegen onderzoek uit te voeren, dat makkelijk te vertalen is naar de praktijk. 

Eén van de bedrijven waar de Mekkerhof de laatste jaren een onderzoek voor heeft uitgevoerd is BioAg. ‘BioAg Europe is specialist op het gebied van humus- en fulvinezuur, wat zich richt op de darmgezondheid van alle diergroepen’, aldus Kirsten Szklany, R&D BioAg Europe. Grote vraag is natuurlijk waarom onafhankelijk een onderzoek uit laten voeren bij de Mekkerhof, ten opzichte van bijvoorbeeld zelf een onderzoekje op een gangbaar geitenbedrijf doen. ‘Echt praktijkonderzoek blijkt altijd lastig, de veehouder doet het erbij, speciaal voor jou als bedrijf, maar ze zijn er niet op ingesteld en vaak gaat er dan toch per ongeluk wat mis.’ 

Goede voorbereiding
Op het moment dat een extern bedrijf of instantie een onderzoek wil doen op de Mekkerhof begint alles met een kennis- en inventarisatiegesprek. In dit gesprek bekijken we samen de wensen en mogelijkheden wat betreft de onderzoeksopzet. Denk hierbij aan welke dieren, hoeveel dieren, hoe lang duurt het onderzoek, welke zaken willen we graag meten en hoe vaak willen we deze metingen dan uitvoeren? Aan de hand hiervan gaat het onderzoeksteam van de Mekkerhof aan de slag om een onderzoeksprotocol op te stellen, waarin al deze zaken uitgebreid beschreven worden, inclusief bijpassend kostenplaatje. Dit wordt teruggekoppeld aan het bedrijf en indien nodig bijgesteld totdat alle partijen tevreden zijn met de afspraken. Op deze manier is er achteraf nooit verwarring over het hoe, wat en wanneer gedurende een onderzoek. Kirsten geeft ook aan: ‘De samenwerking op deze manier is heel goed bevallen; goede communicatie en het samen sparren over een goede opzet van het onderzoek is het halve werk.’

Het onderzoek gaat van start
Als alles is afgestemd, kunnen we aan de slag! Het onderzoek gaat van start en alle data wordt verzameld. Op het moment dat alle data verzameld is, kan begonnen worden aan de uitwerking ervan. Afhankelijk van de afspraken met het bedrijf wordt vaak óf een opgeschoonde dataset aangeleverd óf wordt de data volledig (statistisch) geanalyseerd en uitgewerkt in een onderzoeksrapport. Eén van de grootste valkuilen is om gedurende het onderzoek de nieuwsgierigheid te bedwingen en niet toch al stiekem snel naar wat data te kijken. De verleiding is vaak groot en de mensen van het externe bedrijf zijn vaak nog nieuwsgieriger dan dat wij zijn. Echter, de kans om verkeerde, vluchtige conclusies te trekken, halverwege een onderzoek is groot en dat is zonde. Dus geduld hebben, want goed en nauwkeuring werk heeft nu eenmaal tijd nodig.   

× Chat