Productontwikkeling door vakidioten met passie!

Voorjaar 2006 las Harmen Vruwink een advertentie; Melker gezocht!  “Ik dacht als vanzelfsprekend dat het om koeien ging. Toen ik op de boerderij kwam, vond ik de stallen bijzonder, maar toen de deuren opengingen bleek het om geiten te gaan. Twijfelachtig of geiten melken wel mijn passie zou zijn, maar dacht; ach kom, je kunt er altijd wat van leren”. Daar is de liefde voor geiten bij Harmen ontstaan. In 2009 kocht hij samen met zijn ouders een huis met oude stallen in het buitengebied van Ambt-Delden. In 2017 had hij een goede financiele basis opgebouwd. Onder andere door zich als ZZP’er te verhuren en varkensstallen schoon te maken. Het harde werken werd beloond.  In dat jaar is er een start gemaakt met de sloop van de oude stallen. Op die plek werd er een modern lammeren opfokbedrijf gebouwd.  Hier is plek voor ruim 1500 lammeren. Jaren later deed zich de kans voor om een melkgeitenstal in de buurt te huren. Harmen zou Harmen niet zijn als hij deze kans niet aangreep. Februari 2020 heeft Harmen daar zijn eerste geiten gemolken en melkt hij nu met veel succes ruim 700 melkgeiten. Op dit moment staat de melkproductie op bijna 107 kg vet en eiwit per geit met een gemiddelde productie van 1500 kg melk. Een mooie start, maar het ging niet vanzelf. 

Problemen dagen uit tot innovatieve oplossingen
Harmen heeft dragende dieren aangekocht en rondom het aflammeren ondervond hij veel hinder van blauw uier bij zijn geiten. Er werd volop geënt, maar toch bleef de uitval te hoog. Ook in zijn drang om zo hard mogelijk te melken liep hij tegen het plafond. Er waren balen met eerste snede ruwvoer aangekocht. Eerste snede balen die snel in de vertering zijn. In geiten rantsoenen, waar het krachtvoer aandeel t.o.v. het ruwvoer aandeel anders ligt dan bij melkkoeien, kan dit bij de jacht naar meer melk wel eens in de weg zitten waardoor je door het geluk heen schiet. Samen met de GIJS specialisten is naar een oplossing gezocht die niet direct voorhanden lag. Er moest iets bedacht worden, wat nog niet bestond. Een traditionele aanpak zou betekenen meer rust in het rantsoen brengen, maar in veel gevallen kost dit melk. Dit was niet Harmens eerste keuze, er werd verder gezocht naar een passende oplossing!

“GIJS, een club die echt zoekt naar oplossingen die buiten de gebaande paden liggen, dat is echt gaaf.” – Harmen.

Gezond, een betere melkproductie en lagere kosten
Door goed het gedrag, de mest en het haarkleed van de dieren te observeren ontstond het idee om een speciale MIX te maken en die naast het krachtvoer in te zetten. Deze MIX bij het krachtvoer in persen zou betekenen dat een deel van de werkzame stof geheel of gedeeltelijk verloren zou gaan. Vandaar de keus om de MIX (poeder) door het ruwvoer bij in de voermengwagen te mengen. De MIX los verstekken is ook een optie, want het nieuwe product wordt door geiten als enorm smakelijk ervaren.  “Toen ik er mee begon te voeren kon ik werkelijk 2 dagen later meer ruwvoer aan mijn geiten voeren. Ik weet het 100% zeker, want ik weeg het elke dag. Het was een bijzondere ervaring, dat er na die dag geen enkele uitval meer geweest is met als reden blauw uier” vertelt Harmen enthousiast. Het is een unieke ervaring dat productontwikkeling zo in de praktijk kan gebeuren. Waar de MIX aanvankelijk de naam ‘Maxim Vruwink Mix’ droeg is het nu omgedoopt in ‘GIJS Energiek Totaal’. Het is een blijver! 

Meetbaar resultaat van GIJS Totaal Energiek
Hoewel je niet mag en kunt zeggen dat de “GIJS Totaal Energiek” een Haarlemmerolie is, is het wel toepasbaar bij veel situaties waar het net niet lekker loopt bij de geiten. Zo is het bijvoorbeeld ingezet bij een stal met enkel alleen duurmelkers. GIJS werd uitgenodigd omdat de melk er niet uit wilde komen. Na een rantsoen analyse bleek er toch sprake te zijn van verzuring terwijl je dat door het berekenen via de traditionele wijze nooit zou vermoeden. Vriend en vijand was al over deze casus gestruikeld. Net als bij Harmen was hier binnen een week het resultaat zichtbaar. 

“De GIJS Totaal Energiek  is een degelijk product dat ons helpt in het streven om gezond, meer melk op een efficiëntie wijze te realiseren. Wat ik zelf gaaf vind aan dit product is vooral het proces vooraf. Bewezen resultaat dat er vakidioten zijn die dit snel in producten kunnen omzetten, waardoor geitenhouders verder kunnen in de doelen die ze nastreven, welk doel het ook mag zijn”. volgens Jan van der Zee, teamleider GIJS. “

× Chat