Ruwvoer in 2022

In een geitenrantsoen is ruwvoer één van de componenten die samen met krachtvoer en eventueel bijproducten het totale rantsoen bepaalt. Dit totale rantsoen moet leiden tot gezonde geitenpensen, een hoge melkproductie en gehaltes die uiteindelijk zorgen voor een hoog voersaldo per geit. 

Waar GIJS veel energie in steekt, is het op maat maken van krachtvoer dat past bij jouw ruwvoer en bij jouw geiten. Natuurlijk is het met goed geslaagd ruwvoer makkelijker boeren, maar wanneer de kuil anders is, heb je er mee te dealen. Deze kuilen van 2021 vragen een speciale aanpak.

Snel schakelen
Eén van de belangrijkste succesfactoren is snel schakelen. Dit is met name bij de natte kuilen van groot belang geweest. Door deze kuilen/balen snel op te voeren, beperk je de kans op bederf. Met de juiste samenstelling van het rantsoen zien we dat deze kuilen het ver boven verwachting doen. Met het gebruik van maatwerk (Maxim) voeders konden we in deze rantsoenen makkelijk bijsturen om tot de ideale benutting van het rantsoen te komen. Vandaag gebracht, morgen gebracht is ons credo. 

Ook het bufferen van deze rantsoenen vraagt een andere aanpak. Onderzoek heeft ons laten zien dat je de rantsoenen niet met elk product goed kunt bufferen. Binnen no-time lag GIJS Pens Actief Multi bij ons op het  schap wat past bij de natte kuilen. De GIJS boeren die te dealen hadden met extreem natte kuilen geven ons unaniem weer dat ze onterecht bang zijn geweest voor deze natte ‘zuurkool’, zoals deze partijen vaak worden genoemd.

Melken van ‘zuurkool’
In 2021 is er meer dan genoeg voer gewonnen. Voor het overgrote deel was het taai voer dat zich kenmerkte met een laag energie en eiwit niveau, waar de dieren ook nog eens minder van op konden nemen.  Op verschillende manieren hebben we samen met onze klanten geschakeld. Daar waar kon nog in de teelt, en ook in de rantsoenen. Door de volgende snedes eerder te maaien, ontstond er ook voer wat weer voor snelheid in de rantsoenen kan zorgen. Zo hebben de najaarssnedes een waardevolle bijdrage geleverd aan de rantsoenen. Deze snedes vormen tevens een waardevolle aanvulling in de tijden dat eiwit juist duur is en er op krachtvoerkosten flink kon worden bespaard.. Daar waar de ruimte om te sturen met ruwvoer beperkt is, zit de oplossing in het krachtvoer. Er zijn speciale voeders ontwikkeld die aansluiten bij de matig verteerbare kuilen. Voldoende eiwit en snelheid is nodig om de geiten goed op productie te houden. Binnen het rantsoen streven we naar het behalen van de juiste nutriënten. Het taaie gras vraagt een sneller krachtvoer. De grote uitdaging in geitenrantsoenen is dan dat er geen dunne mest bij de dieren ontstaat. Ook dit jaar konden de GIJS boeren weer zeggen, dat met GIJS dunne mest geen issue is. Daar zijn wij uiteraard blij mee, maar ook best trots op. 

Prijs, productie en efficiëntie
Een goed rantsoen maken dat zorgt voor gezonde geiten en een hoge productie is onze passie. De huidige voerprijzen maken het een grotere uitdaging om het saldo op peil te houden. Het saldo wordt beïnvloed door prijs, productie en efficiëntie. Drie factoren waar we samen met onze klanten invloed op hebben.  Door de juiste ruwvoeders op het juiste moment in te zetten streven we naar een zo hoog mogelijke productie. Lees de bewezen resultaten van onze geitenhouders.   

× Chat