Ruwvoerteelt en voederwinning in natte tijden

Door de aanhoudende nattigheid blijft het een uitdaging om werkzaamheden op het land goed te kunnen plannen. Lees hier waar je de komende periode rekening mee moet houden om in dit moeilijke groeiseizoen er het meeste uit te halen.

Kwaliteit gras behouden?
Op veel percelen staat reeds een zware snede gras. Begaanbaarheid en onbestendig weer vormen momenteel de grootste uitdagingen om het maaien op een goed moment te kunnen plannen. Helaas is de kwaliteit matig door het warme voorjaar, met een hoog aandeel NDF maar lagere eiwit- en suikergehaltes. Bovendien, net zoals bij de eerste snede, heeft de overvloedige regenval gezorgd voor een verhoogde druk van schimmels en bacteriën en stengels in het gewas, wat de kwaliteit negatief beïnvloedt. Vanwege de verminderde verteerbaarheid wordt geadviseerd om een inkuilmiddel met enzymen te gebruiken, zoals Magniva Platinum 3 of Advance Gras. Bekijk hier onze folder van inkuilmiddelen. 

Maïsteeltuitdagingen
Het zaaien van de laatste mais verloopt evenmin zonder uitdagingen. We naderen snel het punt waarop het zaaien van mais mogelijk niet meer zal leiden tot een goede oogst. Zaaien van een (ultra) vroeg ras tot 15 juni kan nog resulteren in een goede plant met kolf, maar zaaien na deze datum wordt niet aanbevolen. De recente neerslag heeft de geschiktheid van de laatste percelen ook geen goed gedaan. Mais die wel gezaaid is, ontwikkelt zich goed, tenzij er sprake is van wateroverlast. Zorg dat plassen zo snel mogelijk van het land weg kunnen, gemiddeld genomen kan mais niet langer dan 24 uur in het water staan.

Geen mais gezaaid > Wat Nu?
A
ls er geen mais is gezaaid, is het zaak om te kijken naar bodemherstel en alternatieve gewassen. Het zaaien van Italiaans raaigras i.c.m. een tijdelijke klaver mix kan een optie zijn, met mogelijk nog 2 snedes ruwvoer bij een goede zomer.

–           Zaaiadvies: 30 kg Italiaans raai + 8 kg tijdelijke klaver mix per ha

Onderzaai ja of nee?
Veelal is dit jaar  de mais later gezaaid dan gebruikelijk, wat kan leiden tot een latere afrijping. Dit brengt de oogstdatum van 1 oktober ook in het geding, vooral op zand- en lössgronden waarbij aan de vanggewasverplichting moet worden voldaan.

N.B. Ook op bedrijven met een derogatievergunning op klei- en veengrond in een met nutriënten verontreinigd gebied (NV-gebied) geld de inzaaiverplichting voor een vanggewas, hier is geen uiterste zaaidatum aan gekoppeld maar moet zaai direct na oogst plaatsvinden.

 

Opties voor onderzaai in mais voor maximale voederwaarde en GLB-premie
Als je wilt voorkomen dat je voederwaarde verliest omdat je voor 1 oktober een niet afgerijpt gewas moet oogsten, of als je liever niet te laat in het najaar nog moet zaaien op klei of veen, overweeg dan onderzaai in mais. Onderzaai in mais kan ook gunstig uitpakken voor de GLB-premie, met punten op alle elementen uit de Ecoregeling en vergoedingen in euro’s.

Bij onderzaai is een snelle beginontwikkeling en goede vestiging cruciaal. Vervolgens moet het vanggewas zich minimaal ontwikkelen en niet concurreren met de mais, door de schaduwwerking van de mais zal het vanggewas na kieming geremd worden in groei. Na de oogst van de mais kan het vanggewas zich snel verder ontwikkelen. De volgende gewassen zijn geschikt voor onderzaai:

Gewas Verpakking Zaaitijdstip Zaaihoeveelheid
GP Vanggewas

   (50% Italiaans raai + 50% Westerwolds raai)

20 kg 6-8 blad mais / 50 cm lengte 20 kg/ha
Italiaans raaigras 25 kg 6-8 blad mais / 50 cm lengte 20 kg/ha
× Chat