‘Samen de oplossing gevonden en Planet Proof behouden!’

Een bedrijfsvoering waar het lekker loopt, overzicht is en waar een goede balans is tussen grond, financiën én arbeid. Melkveehouder Martin Reilink en zijn gezin genieten met volle teugen van het boerenbestaan. ‘Werkplezier staat voorop. Het moet beheersbaar zijn. Ik geef niets om die laatste liter extra melk. Dat voelen de adviseurs bij GIJS feilloos aan.’

Zonder moeite houdt de 6-jarige Lucas de 70 koeien die in de stal lopen uit elkaar. Op zijn mini-trekkertje trapt hij het liefst de hele dag in en rond de stal. De liefde voor het boerenvak is nu al onmiskenbaar groot. Het is misschien wat voorbarig, maar het lijkt er sterk op dat de fanatieke boerenzoon in de voetsporen van zijn vader zal treden en daarmee op termijn de zesde generatie op de boerderij in Kring van Dorth is. Het bedrijf Olde Markvoort, dat al sinds 1842 op deze locatie in de familie is, wordt gerund dor Martin en Marian Reilink en hun kinderen Julia (9) en Lucas, samen met Martins ouders, die ook op het bedrijf wonen.

Met een grote glimlach toont Martin het bedrijf. Zijn lach verraadt zijn trots en zijn passie voor het houden van koeien op deze prachtige plek in de Achterhoek. ‘Ik heb een band met deze plek en met de koeien. Zo is weidegang voor ons een vanzelfsprekendheid. Zonder de premie hadden we het ook gedaan.’

Vaste gezichten
Ewald Berendsen is als rundvee- en jongvee-specialist van GIJS sinds enkele jaren het vaste gezicht op het bedrijf. Samen met Martin spreekt hij onder andere het rantsoen door en wordt gekeken of er andere opvallendheden of actualiteiten zijn om over te sparren of op te sturen.

Ook heeft Martin regelmatig contact met Len Schutte, de expert op het gebied van agrarische wet- en regelgeving bij GIJS. Martin hecht aan vaste gezichten die de uitgangspositie van zijn bedrijf kennen. ‘De samenwerking is erg prettig. Het komt voor dat we als Ewald hier is, Len via de telefoon op de speaker hebben om bijvoorbeeld het bemestingsplan door te nemen. Len kijkt bijvoorbeeld wel eens rechtstreeks op mijn computer mee via Teamviewer. Hij blijft altijd rustig, kent de wet- en regelgeving goed, schakelt snel en heeft een goed gevoel bij ons bedrijf en bij de praktijk.’

Die praktische kennis omschrijft Martin als een groot pluspunt. ‘Zowel Len als Ewald wonen zelf ook op een melkveebedrijf. We spreken elkaars taal.’

CO2-uitstoot per kg meetmelk
Het ontzorgen van boeren bij hun mestboekhouding, de Kringloopwijzer, Gecombineerde Opgave of met vragen over derogatie, bouwplannen, mestverwerkingsplicht of fosfaatrechten is in het kort wat Lens functie bij GIJS inhoudt. ‘Wet- en regelgeving verandert snel en vaak. Ik houd alles zo goed mogelijk bij en probeer de boer een stap voor te zijn met wat bepaalde regels voor zijn bedrijf betekenen. Daarbij kijk ik door de ogen van de boer en streven we samen naar het beste bedrijfsresultaat.’

Zo houdt hij middels de Kringloopwijzer in de gaten of op Martins bedrijf, dat sinds eind 2018 voldoet aan het keurmerk PlanetProof van FireslandCampina, aan deze extra eisen kan blijven voldoen om voor de extra premie in aanmerking te komen.

Len: ‘Deelnemers aan PlanetProof hebben bepaalde extra eisen op het gebied van stikstofbodemoverschot, eiwit van eigen land, ammoniakemissie en blijvend grasland. Ook wordt gekeken naar de CO2-uitstoot per kg meetmelk op het bedrijf. Deze moet onder de 1.200 equivalenten per 100 kg meetmelk zitten. Bij Martin was dit in 2019 aan de hoge kant. Door niets te doen, bestond de kans dat hij niet meer aan de PlanetProof-eisen zou voldoen. Samen met Ewald en Martin hebben we naar oplossingen gezocht. Door eiwit in het krachtvoer deels te vervangen door bierbostel en door de soorten krachtvoeders te gebruiken met een lage emissiewaarde, lukte het om binnen de norm te komen.’

Wederzijds vertrouwen
Martin: ‘De CO2-uitstoot wordt berekend in equivalenten per kilo meetmelk. Veel melk per koe melken is dan belangrijk. Maar een hoge melkproductie past niet bij ons en dat weten de GIJS-adviseurs. Omdat onze ruwvoerpositie wat krap is, onder andere door de droogte, moeten we voer aankopen. Door bierborstel in te kopen en de krachtvoersamenstelling te veranderen hoopten we aan de PlanetProof-eisen te blijven voldoen. Het levert ons een welkome plus van 2 cent op de melkprijs op. Bierbostel heeft een lage emissiewaarde en is een hele mooie eiwitbron. Het resultaat is er en bovendien geeft bierbostel veel rust in de koe en melkt lekker. Deze oplossing past ons goed’, vat Martin samen. ‘En weet je wat een leuk detail is? We waren er met vijf minuten uit om het op deze manier aan te pakken. Dat geeft aan dat het vertrouwen in elkaar er gewoon is.’

Dichtbij de boer
Een voordeel van een adviseur wet- en regelgeving bij GIJS is volgens Martin dat de lijntjes kort zijn en er áchter de cijfers gekeken wordt. ‘De accountant kan bijvoorbeeld zeggen dat onze dierenartskosten te hoog zijn, maar wij kiezen er heel bewust voor om de levensduur van de koeien te verhogen en dan kunnen de veeartskosten soms oplopen. Dat past bij ons. Len en Ewald weten dat. Ze staan dichtbij de boer.’

Len: ‘Een boekhouder heeft niet altijd feeling bij het voedingsvraagstuk. Veel mestbeleid is gebaseerd op de Kringloopwijzer en de BEX. Door kennis van voeding en wet- en regelgeving te combineren, is de vertaalslag naar het boerenerf makkelijker te maken. Advies is zo gerichter en sluit beter aan bij het streven naar een optimale bedrijfsvoering. We zetten samen met de boer een stap verder.’

× Chat