Stagiairs over hun leerperiode op de innovatiecentra

Maureen Eggink uit Ruurlo, 22 jaar
Opleiding: Financiële Dienstverlening Agrarisch aan de Aeres Hogeschool Dronten

‘GIJS brengt onderzoek, innovatie en praktijk samen, daarom ik heb gekozen voor een stage bij MIC. Ik ben opgegroeid op het melkvee- en vleesvarkensbedrijf van mijn ouders, met 90 melkkoeien, 50 stuks jongvee en 1.600 vleesvarkens. Van jongs af help ik graag mee op het bedrijf, zo is mijn passie voor de agrarische sector ontstaan.  Afgelopen schooljaar heb ik mijn studie afgerond. In mijn afstudeerjaar heb ik van september ‘21 tot en met februari ‘22 stage gelopen. In deze periode heb ik bij een groep vaarskalveren (0 tot 100 levensdagen) twee soorten melkpoeder en twee soorten kalverstartbrok getest. Er zijn wekelijks metingen uitgevoerd waarbij het gewicht, de conditie- en mestscore werden gerapporteerd. We verrichtingen wekelijks metingen waarbij het gewicht, de conditie- en de mestscore werden gerapporteerd. Het was een mooie uitdaging om betrokken te worden bij het opzetten en uitvoeren van een praktisch onderzoek. Er zijn veel factoren waar naar word gekeken vóór de start van een onderzoek. In de loop van het onderzoek kom je er pas echt achter hoe het aangepakt moet zijn en kan de onderzoeksopzet geoptimaliseerd worden. Dit is zeker één van mijn grootste leermomenten bij GIJS geweest. Samenwerking speelt een belangrijke rol bij het uitvoeren van een onderzoek. De samenwerking met het team bij MIC heb ik als positief ervaren. Bij het opstellen van het onderzoek ben ik goed begeleid en wanneer ik tijdens het onderzoek ergens tegenaan liep, stonden collega’s er voor open om hierover te sparren. GIJS heb ik ervaren als een prettig leerbedrijf. 

GIJS kan met de Mekkerhof en MIC mooie uitdagingen bieden voor studenten die het interessant vinden om onderzoek, innovatie en praktijk samen te brengen!’


Niek Veldhuis uit Luttenberg, 21 jaar
Opleiding: Dier- & Veehouderij aan de Aeres Hogeschool in Dronten

‘Van jongs af aan heb ik veel affiniteit met de landbouw en ben al heel een aantal jaren werkzaam in de melkveehouderij. Daarom was mijn keuze voor het doen van een vervolgstudie heel eenvoudig.  Een onderdeel van het laatste jaar van mijn opleiding is het maken van een afstudeerwerkstuk dat je vrijwel helemaal zelf mag invullen. Na wat rond zoeken op internet kwam ik bij GIJS. Het contact was snel gelegd en een onderwerp voor mijn afstudeerwerkstuk was direct gevonden.

In maart 2022 ben ik begonnen met een onderzoek naar de invloed van een calciumbinder bij melkkoeien op het MIC. Het doel van dit onderzoek is om te kunnen achterhalen of het voeren van een calciumbinder melkziekte minder doet voorkomen. Op dit moment zit ik in de afrondende fase.

Ik verwacht dat er dit kalenderjaar nog antwoorden komen op de onderzoeksvragen. Ik kijk positief terug op mijn stageperiode en heb een leuke en leerzame tijd gehad op het MIC. De samenwerking tussen de adviseurs van GIJS en de bedrijfsleiders bij MIC verliep goed. Tevens het opstarten van het onderzoek en het uitvoeren verliep soepel. Dit heeft geresulteerd in veel bruikbare gegevens. Mijn grootste leermoment hierbij was dat het bijhouden van de administratie met betrekking van de data van groot belang is. Langer dan één week geen data verwerken zorgt er al voor dat het onoverzichtelijk wordt.’


Linsey Selman uit Lintelo (buurtschap bij Aalten), 23 jaar
Opleiding: Agrarisch ondernemerschap Dier- en Veehouderij aan de Aeres Hogeschool in Dronten

‘Ik zit in het laatste jaar van mijn opleiding en omdat ik de afgelopen jaren steeds meer interesse heb gekregen voor de melkgeitenhouderij en hier tijdens de opleiding nog niet veel aandacht aan besteed wordt, heb ik gekozen voor een stage op De Mekkerhof. Graag wil ik meer leren en zien over de geitenhouderij. Wat ook meespeelt is dat ik ook het stuk onderzoek en innovatie heel interessant vind. 

Thuis hebben wij een varkensvermeerderingsbedrijf met een kersenboomgaard en een boerderijwinkel. Mijn stage is in september begonnen en eindigt eind januari. De samenwerking met het team van de Mekkerhof is heel fijn en prettig. Het is een jong en enthousiast team dat je veel wil leren.  

Het onderzoek waaraan ik werk is nog niet afgerond, maar tot op heden vind ik dit heel leuk om te doen. 

Ik ben vooral benieuwd naar de onderzoeksresultaten die eruit komen. Omdat ik op school nog geen les over geiten gehad heb, heb ik tijdens de hele stage veel leermomenten gehad. Ik heb veel geleerd over voeding, gezondheid, inseminatie, de lammeren en het onderzoek.’

Geïnteresseerd in stage bij onze onderzoekcentra? 

Kijk op: www.miclaren.nl of www.mekkerhof.nl

× Chat