Succesvol ruwvoer telen

Iedere boer kent de waarde van goed ruwvoer en dat dit niet vanzelf groeit. Succesvol ruwvoer telen vereist optimale omstandigheden, vergelijkbaar met het optimaliseren van omstandigheden voor melkproductie in de stal. Het is essentieel om niet alleen te focussen op de volgende snede, maar ook op langere termijn voorbereidingen te treffen. Dit jaar is het belangrijk om schade door de natte winter te herstellen, zoals plekken die onder water hebben gestaan, wat de opbrengst en kwaliteit kan beïnvloeden.

pH van de grond 
Aandacht voor de pH van de grond is ook cruciaal voor optimale grasgroei. Onderhoud en reparatie van de pH zijn noodzakelijk, waarbij korrelkalk kan worden gebruikt. Met de GLB-regels vanaf 2023 wordt vooruit plannen in het teeltplan steeds belangrijker, met maatregelen zoals rustgewassen en vanggewassen die de teelt van ruwvoer complexer maken maar ook kansen bieden voor bodemvruchtbaarheid.

Rotatie
Onderstaande voorbeeldrotaties worden gegeven, gericht op praktische toepasbaarheid en die landbouwkundig het beste resultaat geven. Het GLB biedt mogelijkheden om de rotatie te beperken tot een minimum door mais voor 1 september te oogsten i.c.m. het zaaien van een vanggewas voor die datum. Deze manier wordt geteld als een rustgewas, echter zit hier wel het risico, bij late zaai en/of traag groeiseizoen de mais niet tijdig rijp is om te oogsten en het vanggewas gezaaid te hebben voor 1 september. 

× Chat