Twee vragen aan…

Afgelopen jaar (2021) stond het landelijk gemiddelde melkproductie per geit onder druk, bij de onderstaande ondernemers is dat juist niet zo. We zijn benieuwd naar hun verhaal achter dit mooie resultaat. Daarom hebben wij de geitenhouders twee korte vragen gesteld om hun succesfactoren en de bijdrage van GIJS te achterhalen. 


Familie van de Burg, zijn ervaren geitenhouders die ruim 1000 melkgeiten houden op hun mooie boerderij in Zegveld. 
In de winter en het voorjaar hebben we veel beter de temperatuur in de stal weten te houden. We hebben geleerd dat duurmelkers het daar beter op doen. Dit heeft ons al vroeg in het voorjaar de wind in de zeilen gebracht. Daarnaast hebben we rond Hemelvaart gemaaid. Dit zorgde ervoor dat we goede, maar ook een uitdagende erg natte eerste snede hebben gewonnen. Door zo vroeg te maaien, zijn  de snedes daarna ook goed gelukt. Fokkerij is ook zeker van invloed, ca. 10 jaar doen we aan fokkerij, langzaam maar zeker krijgt dit vorm binnen ons bedrijf en werpt dit zijn vruchten af. 

GIJS heeft mij er o.a. regelmatig op gewezen dat ik in de winter en het voorjaar de warmte in de stal moet proberen te houden. Ze hebben de invloed van temperatuur in mijn stal goed gezien. Zoals gezegd, ik had dit jaar veel goed gras, veel VEM en veel eiwit, maar heel erg nat (ca 20%) en heel erg zuur. Met hun producten en voedingsvisie heb ik er efficiënt veel melk van kunnen maken zonder dat ik tegen noemenswaardige problemen ben aangelopen zoals bijvoorbeeld dunne mest.


Kobushoeve met eigenaar Jacob Room wordt dagelijks ondersteund door zijn ouders en zijn partner. Hij heeft dit jaar een bijzondere stap gezet met zijn 600 melkgeiten. 

”Het werd steeds moeilijker om biologisch ruwvoer aan te kopen daarom heb ik de omslag gemaakt naar traditioneel geiten houden. Ons ruwvoerbeleid is erg strak,  we maaien altijd vroeg begin mei, eigenlijk met de ogen dicht en vertrouwen op de tijd van het jaar. Afgelopen jaren heeft dit zeer goed uitgepakt. Weer tijdig bemesten resulteert in goede opbrengsten. Tevens hebben we geïnvesteerd in een voermengwagen, hierdoor kunnen we nauwkeurig voeren”, vertelt Jacob openhartig. Qua geitenkoppel is er niets veranderd. We melken alles wat in onze stal loopt al is het een één-speen. Binnenkort komen er dieren bij en dan is het zaak dat we gaan selecteren. We verwachten dan nog wel een slag te kunnen maken qua melkproductie. Het doorrekenen van het rantsoen is een belangrijk element dat GIJS voor hun rekening neemt. We waarderen de open blik en het vooruitkijken van onze adviseur. Mogelijkheden ontdekken en doorrekenen daar kunnen we samen goed over sparren. Als er problemen zijn, pakt onze adviseur dit snel op en komt met een goed advies. Hij vindt het leuk om hier te komen. Dat merk je aan alles. Samen pionieren hoe dingen uitpakken. Dat is gewoon prettig”, aldus Jacob.

 


Wilfred en Annemiek Schottert melken ruim 900 melkgeiten in het noordelijke Lutten, het zijn enthousiaste en fanatieke ondernemers, telkens op zoek naar nieuwe uitdagingen. 

“In de zomer van 2021 zijn we voor het eerst gestart met vers-gras voeren bij onze melkgeiten. GIJS stimuleerde dit uit te proberen en hield het nauwlettend in de gaten.  Het was arbeidsintensief maar qua melkprestatie de moeite waard. De geiten zijn er dol op, het is een lust om te zien. Ik had echter verwacht dat de productie nog meer zou stijgen dan het heeft gedaan. Ons doel om  eiwit van eigen bodem te benutten, is hiermee zeker gelukt. We hebben circa twee maanden vers gras gevoerd, de weersomstandigheden waren slecht om het langer vol te houden. De combinatie basisrantsoen en Maxim-maatwerkvoeders resulteerde in een goed resultaat. De geiten hadden geen last van diarree. Onze adviseur  had vooraf  alles zorgvuldig doorgerekend i.c.m. het bestaande rantsoen. Na het voeren van vers gras zijn we vervolgens overgestapt naar gerst en erwten. Met name het vertrouwen en meedenken van onze GIJS adviseur heeft hier een rol in gespeeld, hij staat open voor nieuwe stappen in de geitensector. Ik ben een man met eigen inzicht en mening. GIJS weet hier goed mee om te gaan en geeft hier gehoor aan. Zo bereiken we samen dit resultaat”, vertelt Wilfred. 


Gerrit Jan en Sander melken circa 1000 melkgeiten. Tevens runt familie Langenberg een zorgboerderij. Bernarda helpt samen met de zorgkinderen mee met alle hand-en spandiensten.

De ruwvoerkwaliteit is een belangrijke factor geweest. We hebben in 2020 super goede kwaliteit kuil binnengehaald, hier hebben we tot medio mei 2021 van gevoerd. We weten dat dat van grote invloed is  geweest op de melkproductie. Sinds augustus hebben we sorghum bijgevoerd. Dit was een proef, we hebben de sorghum namelijk tweemaal gemaaid. Dit heeft qua productie/gehalten een positief effect verzorgd. Qua huisvesting hebben we onze stal aangepast naar een mechanisch geventileerde stal, hierdoor konden we de temperatuur in de stal beter onder controle houden. Dat heeft zeker effect op de geiten, aldus vader en zoon Langenberg. GIJS weet het rantsoen altijd dusdanig bij te sturen met brok dat we het maximale eruit weten te  halen. Onze adviseur is fel op de beoordeling van de mest van de geiten. Verder is continuïteit een sleutel tot succes, die hij altijd bewaakt.”


Familie Stapelbroek runt Geitenbedrijf met ca. 750 melkgeiten in het Gelderse Zelhem. Afgelopen jaar heeft dochter Jacqueline meer het voortouw genomen.  

“We hebben meer structuur in ons bedrijf aangebracht, waarbij we heel gericht aan ons doel konden gaan werken, dat was melk gelijk houden en voerkosten verlagen. Binnen deze structuur hebben we elke week de potmetingen gedaan en het rantsoen indien nodig bijgesteld. Ieder heeft duidelijk zijn taak en hebben we gewerkt als een team, de melkers, voerders en de adviseur van GIJS. Binnen deze structuur hebben we ook heel gericht gewerkt met het voeren van vers gras. Hierdoor hebben we ook wat krachtvoer kunnen besparen. Tot slot zijn we actief bezig geweest met het verbeteren van ons grasland. Hierdoor hebben we over het algemeen goed gras gewonnen”,

aldus Jacqueline. “De toegevoegde waarde van GIJS is dat ze ons elke week scherp hebben gehouden. Ze hebben een mooi programma in gebruik, genaamd VOER (Voer Overzicht Efficiëntie & Rendement). Het is voor ons eenvoudig in te vullen en we krijgen een schat aan informatie terug. We spelen zo met elkaar erg kort op de bal. Naast dat ze in de stal proactief adviseren, zijn ze ook op het land geweldig. Veel kennis en een mooi stel actieve en fanatieke mensen. Dankzij hen hebben we dit jaar voor de 9de keer op rij meer dan 100 kg vet en eiwit per geit gemolken en ondanks de stijgende krachtvoerprijzen hebben we onze krachtvoerkosten nog weten te verlagen”, zegt Jacqueline enthousiast.


Melkgeitenbedrijf Saaletal uit het Duitse Jena melkt 2500 melkgeiten, met als  bedrijfsleiders Mike en Roel. 

Belangrijke factoren zijn de aanpassing van het ventilatiesysteem zowel in opfok als van melkgeiten. Dit resulteert in minder ammoniak in de stallen en zijn de dieren in de zomerdag beter bestand tegen hittestress. Sinds twee jaar worden alle lammeren geënt tegen para en dit werpt zijn vruchten af. Beduidend minder uitval, wat resulteert in een duurzame melkgeit met een hogere melkproductie. Ook hebben zij het percentage opfoklammeren voor vervanging van melkgeiten bijgesteld naar 38%, voorheen was dat 30%. Dit draagt bij aan een beter selectiebeleid bij de melkgeiten. Voorheen bij andere voerleveranciers hadden ze veel last van meel in het voer, dat voor veel restvoer zorgde, met als gevolg dunne mest, melkproductiederving en uitval.

“Met de maatwerkvoeders van GIJS kunnen wij nauwkeuriger en secuurder voeren en laten we de samenstelling op onze ruwvoeders afstemmen. Daarbij hebben ze de focus  op melkproductie, conditie en duurzaamheid van de geiten. De ervaringen met de maatwerkvoeders van GIJS is veel minder dunne mest en beduidend minder uitval met een hogere melkproductie.”

“Doordat GIJS breder kijkt en kennis van zaken heeft en maatwerk gericht kunnen leveren, kunnen zij sneller op onze wensen inspelen. Dit heeft tot een succes geleid.  Het fijnste is een plezierige samenwerking met GIJS én dat ze zich betrokken voelen met ons bedrijf op zo’n verre afstand.”


Mts. Groot Roessink – Van den Noort in Laren (Gld.), melkt ruim 650 melkgeiten. Ondanks de onrust omdat ze drukdoende zijn met nieuwbouw van de melkgeitenstal hebben ze een mooie prestatie geleverd. 

“De betrokkenheid van GIJS en de korte lijntjes binnen het bedrijf hebben we hoog in het vaandel staan. De mensen bij GIJS, van gehele buitendienst tot binnendienst, kennen de boeren en dat vinden we erg fijn. Als er een keer iets is, wordt er snel een oplossing voor bedacht en uitgevoerd. Zeker nu we dit jaar met de stal aan het bouwen zijn. Zo hadden we laatst nog een vraag over ventilatie op vrijdagavond en op maandag stond GIJS in de stal om mee te denken aan de oplossing”, vertelt Willie lachend.

“We hebben dit jaar een minder hete zomer gehad, maar tijdens de hete dagen hebben we geen hittestress ervaren bij onze geiten. De ventilatoren hebben we eerder ingeschakeld en de geïsoleerde stal helpt hier ook bij. Daarnaast hebben we een probleemloze opfok gehad die ingestroomd is”, aldus Willie Groot Roessink.


Familie Slager is een actief gezin met vader Klaas. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij op het bedrijf in Staphorst. Op hun geitenhouderij houden ze ruim 1500 melkgeiten. 

Klaas Slager vertelt ons dat hij veel grasland heeft vernieuwd, hiervoor heeft hij graszaad met klaver en kruiden voor hogere eiwit en smakelijkheid gebruikt. “Dit effect zie je terug in de productie. We hadden dit jaar maar 38 drachtige geiten en dat heeft ook zo zijn wisselwerking op de melkproductie.” Zijn voerwinst is verbeterd en daar is hij erg blij mee. De familie verwerkt al het kuilgras in balen.  “Hierbij kreeg ik het advies om tijdens het wikkelen een extra laag folie te gebruiken, een tip die zijn geld opleverde. Kwaliteit bewaren is belangrijk, “ aldus Slager. Hij vindt het advies en overleg met zijn adviseur erg belangrijk. “Het is niet dat ik alles klakkeloos overneem maar hecht er zeker waarde aan. Onze GIJS adviseur is helder in zijn mening en heeft het voor elkaar gekregen om het krachtvoerverbruik te minderen. De resultaten bij de duurmelkers heeft hij goed onder controle, daar ben ik erg blij mee”.


 

× Chat