Vetgehalte op peil houden in de zomer levert meer melkgeld op

De melkprijs per kg wordt bepaald door de gehalten vet en eiwit. Hoewel eiwit over het algemeen beter betaald wordt, is de waarde van vet zeker niet te verwaarlozen. Juist het vetgehalte heeft in de periode van warm weer en bij het voeren van vers gras de neiging sterk te dalen.

De oorzaak van daling in het vetgehalte
In de eerste plaats bevat vers gras veel (meervoudig) onverzadigde vetzuren, vooral in het voorjaar en nazomer. Om melkvet te vormen moeten deze verzadigd worden. Bij hoge niveaus en uitdagende omstandigheden (warm weer, pensverzuring) verloopt dit proces van verzadiging niet / slecht. Bovendien zijn onverzadigde vetten olie-achtig en hebben een negatieve invloed op de azijnzuurvorming, die nodig is voor melkvet. Hoge niveaus aan jong-, vers gras, maar ook lijnzaad-, raap- of palmolie hebben een drukkend effect op de vetproductie. Het vetpercentage kan hierbij ruim onder 4% zakken.

Koeien kunnen niet goed tegen warmte en proberen deze zo snel mogelijk kwijt te raken. Dit doen ze onder andere door versneld ademhalen. Dit verhoogt de uitstoot van bicarbonaat, waardoor er op pensniveau minder beschikbaar is. Dit leidt tot (subklinische) pensverzuring. Als gevolg hiervan daalt het vetpercentage.

Factoren die beïnvloeden
Andere factoren die een rol kunnen spelen zijn te lage voeropname en structuurgebrek in combinatie met te veel of te snel krachtvoer. In een slecht scenario kan het vet dalen tot wel 3,6%.

Een laag vet hoeft niet schadelijk te zijn op lange termijn, zo lang het niet door pensverzuring wordt veroorzaakt. De gevolgen van hittestress op het vetgehalte gaan over als het afkoelt en naarmate het gras / rantsoen minder onverzadigd vet bevat stijgt het vet ook weer.

Aanvullende maatregelen kunnen echter een grote dip voorkomen:

  • Zorg voor voldoende smakelijke structuur in het rantsoen, ter voorkoming van verzuring. Mogelijk draagt dit ook bij aan een betere verdeling van olie in de pens, waardoor azijnzuurvormende bacteriën actiever blijven.
  • Beperk het krachtvoeraandeel of kies voor meer bestendigheid. Hiermee wordt de pens ontzien en treden er minder pieken in de pH op.
  • Ga verstandig om met bestendig vet. C16-vetten kunnen het melkvet ondersteunen, omdat deze direct ingebouwd kunnen worden. C18-vetten lijken een wat gunstigere werking te hebben bij hittestress. Echter: bij hoog aandeel vers gras is het vetgehalte in het rantsoen al relatief hoog en kan verdere verhoging de penswerking verstoren. Ook in verzurende rantsoenen werken vetten eerder negatief. Bij rantsoenen met meer dan 6 kg ds vers gras of de neiging tot verzuring is het effect van bestendig vet vaak te klein. Als een beetje (200 gr) geen effect heeft, heeft verhogen weinig zin.
  • Tref de maatregelen voor hittestress. In de eerste plaats: koelen en ventileren. Als aanvulling daarop het rantsoen aanvullen met bufferende producten, zoals natriumbicarbonaat en/of gisten.

GIJS Euromix Turbo zorgt voor verhoging van vet percentage tot 0,20%
GIJS heeft goede ervaringen met producten uit de Euroreeks ter ondersteuning van het vetgehalte. Speciaal voor de zomer is de Euromix Turbo ontwikkeld. Deze unieke combinatie heeft aangetoond het vetpercentage tijdens beweiden / stalvoeren op niveau te kunnen houden. In combinatie met Pens Efficiënt wordt het klimaat voor de microben in de pens optimaal ondersteund waardoor verzuring minder kans krijgt en de melkvetvorming minder wordt onderdrukt.

× Chat