Voer, Overzicht, Efficiëntie & Rendement

Voortdurend op zoek naar meer, snel en de juiste informatie. “V.O.E.R” staat voor Voer Overzicht Efficiëntie & Rendement. ‘V.O.E.R is ontstaan omdat wij samen met onze geitenhouders graag kort op de bal willen spelen, ’vertelt geitenspecialist Mark Elshoff. 

Eenvoudig kosten beperken en melk verhogen
Het bestaande volgsysteem (MelkMonitor) geeft een goed overzicht van het behaalde bedrijfsresultaat van de afgelopen maand, kwartaal en jaar. Mark oordeelt: ‘Een waardevol en betrouwbaar systeem, maar voor het bij sturen en het uitdagen van de onderlinge groepen melkgeiten is deze uitdraai te algemeen en vooral te laat. ’Een groot aantal klanten houdt de productie bij middels een potmeter of via automatische herkenning in de melkstal en weet tevens per groep de kracht- en ruwvoergift.

Geitenhouder met ervaring
Geitenhouder Martin Zwiep van Geitenhofstee de Geitelarije vertelt: ‘Wekelijks, op een vaste dag, stuur ik de weekgemiddeldes van de productie en de verstrekte rantsoenen in een vast format door aan mijn bedrijfsadviseur. Deze verwerkt de gegevens in V.O.E.R en komt zo snel mogelijk met een voedingsadvies op maat.’ Daarnaast voorziet hij zijn advies van scherpe vragen waar ik over na kan denken. ‘Doordat je wekelijks de gegevens bekijkt, kun je meteen de effecten zien van het advies, zo kun je wekelijks bijsturen.  Zo weet je zeker dat je de kosten in de hand houdt en optimaal op melkgift stuurt. Da’s kort d’r op!’ – Mark Elshoff


Bedrijfsdoel waarborgen
Het gestructureerd werken in een wekelijks interval en de rendementen per pot bekijken is een goede manier om geiten in de opbouw van hun melkgift meer te stimuleren om een zo hoog mogelijk resultaat te behalen. Veilig en hoog pieken daar heb je het hele jaar plezier van. In de herfstperiode houdt V.O.E.R de voerefficiëntie makkelijker binnen de gestelde bedrijfsdoelstelling. ‘Tussen de bedrijfsbezoeken door weet ik precies wat er speelt in een koppel. Ik kan bij een dreigende aflopende melkgift in de tweede helft van het jaar eerder schakelen in mijn rantsoenadviezen. Zo houden we ook in die periode de geiten beter aan de melk en in de juiste conditie,’ aldus Mark.  ‘Het behouden van de melkgift in deze periode van het jaar geeft een hoger startpunt voor de productie van het volgende jaar.’ Martin ervaart dat door de deelname het contact met zijn adviseur efficiënter en effectiever is geworden. ‘Iedere week hebben we telefonisch of digitaal een kort sparringsmoment zonder dat ik het gevoel heb dat het me tijd kost. Daarnaast zijn de fysieke bedrijfsbezoeken meer gericht op de dieren die de aandacht verdienen. ‘Mark ervaart hetzelfde: ‘Ik ervaar het als écht teamwork. Tijdens een bedrijfsbezoek is het goed even de dieren te zien die presteren zoals verwacht, maar doordat ik tussentijds volledig op de hoogte ben over het presteren van de geiten kan ik mij tijdens het bezoek volledig focussen op actuele onderwerpen, zoals het opstellen van een dek- of ruwvoerplan. ‘Door mee te doen met V.O.E.R., ga je gezamenlijk een commitment aan,’ aldus Martin. ‘Je bent eensgezind bezig met hetzelfde bedrijfsdoel.’ De geitenhouder hield voordat hij deelnam ook al gegevens van zijn dieren bij. ‘Eigenlijk hield ik misschien te veel gegevens bij. Nu is het beknopter en overzichtelijker. Ik kan me nu meer focussen op wat echt belangrijk is: het efficiënt behalen van een hoog rendement. Dat zal in de huidige marktsituatie met extreem hoge voerprijzen wel eens van cruciaal belang kunnen zijn.’

× Chat