We zijn weer los!

Het zal jou en zeker de F1-fan niet ontgaan zijn: ze zijn weer los. Max Verstappen en zijn racegenoten vliegen wereldwijd weer over de racebanen heen. Wat mij altijd weer fascineert is dat ze elk jaar de auto weer sneller maken dan het jaar ervoor. Elke vorm van creativiteit wordt aangewend om de auto sneller te maken dan het jaar ervoor. Voor de geitensector ligt dit de laatste jaren wat anders, althans, daar confronteerden ons een aantal financiële specialisten uit de sector mee. Al enkele jaren ligt de gemiddelde melkproductie rond de 1075 kg melk. Al snel ben je geneigd allerlei excuses aan te wenden waarom dit zo is, maar zoals een bekend hockeycoach me ooit leerde: winnaars hebben een plan, verliezers een excuus.  

Het plan van GIJS
“Kennis geeft kracht” is één van onze overtuigingen. Met De Mekkerhof daarin als epicentrum hebben we de afgelopen jaren erg veel kennis verworven over de voeding van melkgeiten en lammeren. Elke vorm van creativiteit, van onze GIJS boeren en de GIJS specialisten, wordt aangewend om het volgende jaar weer beter te zijn dan het jaar er voor. ‘Beter’ betekend voor ons meer tevreden GIJS boeren. Deze tevredenheid kan zich op verschillende manifesteren. De ene geitenhouder wil geen dunne mest meer zien onder zijn geiten, de ander hogere gehaltes, weer een ander een hogere levensproductie. Samengevat: zoveel mensen zoveel, zoveel wensen. Daar waar de doelen worden gehaald leidt dit in veel gevallen tot meer werkplezier en een hogere en efficiëntere melkproductie.

Het klinkt simpel, maar zo is het niet. 
Als je ziet hoe hard de ontwikkelaars en de monteurs van een F1-team werken om het volgend seizoen beter te zijn, zo is het in voeding ook, althans bij GIJS herkennen we dit beeld. Een jaar lang data verzamelen, dingen uitproberen. In proeven soms teleurgesteld zijn en soms met verwondering kijken hoe goed iets werkt. En dat harde werken loont.

Weer beter dan vorig jaar
Toen onze eerste cijfers van de GIJS boeren bekend waren, waren we nog wat voorzichtig, maar nu de meeste landelijke kengetallen bekend zijn, kunnen we met tevredenheid stellen dat we het afgelopen jaar weer beter hebben gedaan dan het jaar ervoor. Een plus van 4 kg vet en eiwit. De basis is 31 kg melk per geit per jaar meer dan in 2022. Opmerkelijk was hierbij dat onze investering in pensgezondheid zich niet alleen liet vertalen in meer melk, maar tevens een plus van 0,13% vet en 0,01% eiwit. Hier zijn we uiteraard erg blij mee, maar niet tevreden, want we zijn weer volop bezig om te proberen het dit jaar voor onze GIJS boeren het weer beter te doen. Is dit makkelijk? Nee, maar dat hoeft ook niet. Iets wat met moeite gaat is vaak de moeite waard.

Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus.

× Chat