Weiden, stalvoeren of summerfeeding

Met het groen kleuren van de weiden staan veehouders voor cruciale keuzes: alles maaien, direct weiden of vers gras op stal? De beslissingen worden beïnvloed door diverse factoren, waaronder beweidbaar oppervlak, arbeid en mechanisatie. Hoogproductieve bedrijven neigen naar een beperkt aandeel vers gras, terwijl kostprijsbewuste veehouders meer weidegang toepassen.

Weidegang winstgevend? 
Ondanks evenveel voors als tegens, zijn alle benaderingen uitvoerbaar en winstgevend, zolang ze naadloos passen in de bedrijfsvoering. Verkaveling en perceelsbereikbaarheid spelen hierbij een sleutelrol, vooral voor volledige weidegang. Kostentechnisch wint dit systeem altijd: minimale mechanisatie, brandstof en potentieel de minste arbeid. Echter, meer risico op productieverlies door onvoorspelbare hergroei en rotatieplannen brengt onzekerheid aan de opbrengstkant. Beperkte weidegang of een uitloop zijn compromissen die meer toegepast worden, maar ten koste gaan van het kostenvoordeel. 

Stalvoeren
Stalvoeren is een interessante optie bij minder ideale verkaveling en de wens voor vers gras. Hoewel arbeidsintensiever en afhankelijk van mechanisatie, biedt het flexibiliteit in het voeren van gras in ideaal groeistadium. Het kan weidegang aanvullen of op stal de voordelen van vers gras benutten. 

Summerfeeding
Summerfeeding, ideaal voor stabiliteit en planbare arbeid, is gemakkelijk uit te besteden om arbeidspieken te voorkomen. Een stabiel rantsoen gedurende langere tijd bevordert over het algemeen de koeiengezondheid. Het nadeel is echter het risico op veld- en inkuilverliezen, met mogelijke voederwaardevermindering door broei bij ongunstige omstandigheden. Zorgvuldigheid is hierbij cruciaal, aangezien slordig werken extra kosten met zich meebrengt. De groene weide biedt mogelijkheden, maar weloverwogen keuzes zijn essentieel om de balans te vinden tussen kostenefficiëntie en optimale veeprestaties.

 

× Chat