Privacy- en cookieverklaring

Gelre IJsselstreek BV respecteert de privacy van de gebruikers van onze websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie, die ons tijdens het gebruik van deze website, handmatig of automatisch verschaft wordt, strikt vertrouwelijk en zorgvuldig zal worden behandeld en beveiligd. Wij zullen geen persoonsgegevens aan een externe partij ter beschikking stellen, tenzij wij de klant in eerdere overeenkomsten hebben geïnformeerd, wij door de klant zijn geautoriseerd of er een wettelijke verplichting bestaat om persoonsgegevens te verstrekken.

Wet bescherming persoonsgegevens

Alle gegevens die worden verzameld zijn vrijwillig verkregen. Gelre IJsselstreek zal zich houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij van jou?

- Als je onze website bezoekt plaatsen wij cookies op het apparaat waarmee je ons bezoekt;

- Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief hebben wij enkele gegevens nodig;

- Wanneer je een vraag stelt via het contactformulier.

Hoe wij voor de bescherming van jouw gegevens zorgen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@metgijs.nl. Wij zullen zo snel mogelijk op je verzoek reageren.

Heb je vragen of klachten?

Heb je vragen over je gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kan je contact met ons opnemen via privacy@metgijs.nl of een brief te sturen naar:

Gelre IJsselstreek
t.a.v. AVG
Molenweg 9
7045 AG Azewijn

Bij klachten, bijvoorbeeld over de manier waarop we je gegevens gebruiken, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen van de privacyverklaring

Gelre IJsselstreek houdt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze verklaring is van kracht met ingang van 25 mei 2018.

× Chat