Tijdig bemesten levert maximaal resultaat

De dagen lengen en de winterse temperaturen verdwijnen zodra de zon opkomt.  Dit voorjaar komt de groei van gras al vroeg op gang, door de zachte winter is de groei nooit echt stil komen te staan. Daarnaast zijn er in het najaar nog 1 of 2 goede snedes gewonnen waardoor er ook aanzienlijke hoeveelheden nutriënten onttrokken zijn aan de bodem en deze tijdig weer moeten worden aangevuld.
Tijd dus om met graslandbemesting aan de gang te gaan! Strooi dit voorjaar tijdig voor een maximaal resultaat, gebruik hiervoor de GIJS Urea + S.

Het effect van GIJS Urea + S
Deze ureum meststof met nitrificatie remmer laat de stikstof geleidelijk vrijkomen zodat het gras de stikstof rustig kan opnemen en optimaal kan omzetten naar eiwit. Percelen die bemest zijn met GIJS Ureum + S hebben een betere kwaliteit eiwit met een gunstige OEB/DVE verhouding. Waarom is de kwaliteit beter zul je denken, dat gaat als volgt; door geleidelijk vrijkomen van stikstof ontstaat geleidelijke opname door het gras, zodoende kan de stikstof goed omgezet worden in eiwit. Bij te snelle opname van stikstof kan het gras de omzetting niet bijbenen en wordt een deel van de stikstof omgezet naar NPN (niet eiwit stikstof) dit zie je terug in een hoge OEB t.o.v. DVE.  

Zwavel behoefte dit voorjaar
Een zwavel gift mag in het voorjaar niet ontbreken, dit zorgt namelijk voor een betere stikstofopname waardoor je meer rendement uit je bemesting haalt. De GIJS Urea + S bevat 18% SO3 en dekt de gewasbehoefte zwavel voor de 1e snede.

Dit voorjaar komt de groei van gras al vroeg op gang, door de zachte winter is de groei nooit echt stil komen staan namelijk. Daarnaast zijn er in het najaar nog 1 of 2 goede snedes gewonnen waardoor er nog aanzienlijke hoeveelheden nutriënten onttrokken zijn aan de bodem en deze tijdig weer moeten worden aangevuld.

Tips voor het strooien van GIJS Urea + S
✓ Strooi bij rustig weer
✓ De korrels zijn relatief licht, daardoor vatbaarder voor wind
✓ Strooi niet breder dan 24 meter voor een optimaal strooibeeld

× Chat