Bokken met nierstenen

Bokken kunnen nierstenen ontwikkelen. Naast dat neerstenen pijnlijk zijn voor de bok, maken ze het dier vaak ongeschikt voor de fokkerij. Als veehouder kun je maatregelen nemen ter preventie van nierstenen. We vertellen je graag welke maatregelen dat zijn.

Oorzaak nierstenen bij bokken

Nierstenen ontstaan voornamelijk door een onjuiste voeding van bokken. Bijvoorbeeld voeding met een verkeerde calcium-/fosforverhouding: een voedingsfout die relatief veel voorkomt. Een voor bokken juiste verhouding ligt tussen 2:1 en 3:1. Daarnaast kunnen nierstenen het gevolg zijn van vochttekort en blaasontstekingen.

Aanpakken met GIJS

Gezonde voeding voor bokken beperkt het risico op nierstenen. Het aangeboden rantsoen dient te zijn afgestemd op de specifieke behoeftes van de dieren op je bedrijf. Daarnaast is het belangrijk te zorgen voor schoon en fris drinkwater. Plaats meerdere drinkbakjes als er meerdere bokken bij elkaar worden gehuisvest i.v.m. de rangorde. Door het aanbieden van likblokken of het verstrekken van zout in het rantsoen wordt de wateropname gestimuleerd. Eventueel ontstane blaasgruis kan dan eenvoudig worden uit geplast.

Onze oplossingen

Omdat voeding een belangrijke oorzaak is bij het ontstaan van nierstenen adviseren we om de bokken te voeren met een aparte bokkenbrok. De GIJS bokkenbrok is verkrijgbaar in  zakgoed of silo.  Het aanbieden van een simpel zoutlikblok voorkomt een hoop ellende. Het is belangrijk dat de bokken met een goede conditie het dekseizoen ingaan. Door 6 weken vóór aanvang van het dekseizoen onze Cupidomix te verstrekken, zorg je ervoor dat de bokken vitaal, gezond en met een goede spermakwaliteit aan het dekseizoen beginnen.

× Chat