GIJS TransPRO aanpak

Goed transitiemanagement bestaat uit de drie O’s: opname, opname en opname. Het klinkt heel simpel, maar dat is het niet altijd. Smakelijk voer is super belangrijk voor een geslaagde transitie- en aflamperiode. Als de geit voldoende blijft eten, lamt het zelf af en start het goed aan de nieuwe lactatie. De basis hiervoor is het lekkerste ruwvoer dat er is, aangevuld met een uitgekiende krachtvoersamenstelling waar alle aanvullende componenten in verwerkt zitten.

Vernieuwende inzichten transitievoeding
Het afgelopen jaar hebben wij veel onderzoek gedaan naar invloeden in de transitieperiode. Studies, ervaringen en praktijkonderzoeken hebben voor vernieuwde inzichten gezorgd om het nog beter te doen voor de hoogdrachtige geit. Een belangrijk aspect hierbij is de effectieve inzet van voedermiddelen, mineralen maar ook vitaminen. Elke component heeft zijn eigen functie, maar kan zowel een positief als negatief effect hebben op andere componenten. Zo hebben we in onze vernieuwde GIJS TransPRO Aanpak een aantal nieuwe componenten toegevoegd, maar  zijn andere componenten juist bewust achterwege gelaten om de effectiviteit te verhogen voor jouw hoogdrachtige geit.

Onderzoek en praktijkervaringen leren ons dat het gebruik van calciumbronnen positief of negatief kunnen functioneren rondom het aflammeren. De bron van het calcium, in combinatie met magnesiumniveaus, zorgen ervoor of calcium wel of niet goed benut kan worden. Daarnaast speelt wel of geen droogstand een grote rol. 

We zijn momenteel nog volop in ontwikkeling met een smakelijke variant van krijt, aangezien krijt op zichzelf het rantsoen minder smakelijk maakt en dat de voeropname verlaagt. Iets dat we in transitie niet willen. Deze nieuwe inzichten op het gebied van management en voeding hebben geleidt tot de nieuwe GIJS TransPRO Aanpak: Professioneel, Resultaatgericht en Opname bevorderend.

Premix transitiekrachtvoeders aangepast
De basis van het transitierantsoen ligt uiteraard in het ruwvoer. Hierbij wil je maar één ding: veel smaak. Want smaak is opname. Daarnaast voer je krachtvoer om de energiedichtheid van het rantsoen te verhogen. Tevens werkt krachtvoer minder verzadigend, dus werkt het positief op de voeropname. Ook vul je met krachtvoer de behoefte aan mineralen, sporenelementen en vitaminen aan. Welke niveaus aan vitaminen en mineralen heeft een drachtige geit nodig? Dat is sterk afhankelijk van de voeropname. Een lagere voeropname betekent een krachtvoer waar een hogere dosering transitiepremix in zit dan bij een hogere krachtvoeropname. De dier-dag-opname is hierin leidend. Daarop hebben we onze transitievoeders ingericht, met keuze uit twee soorten krachtvoer afhankelijk van de voeropname: 

✓ OG TransPRO 1.0 
✓ OG TransPRO 1.5.

In het transitiekrachtvoer zit onze vernieuwde transitiepremix. Hierin zitten alle benodigde com-ponenten verwerkt die effectief werkzaam zijn voorafgaand en tijdens het aflammeren. Zie de energiehuishouding van een geit als een waterrad: als er één schoepje ontbreekt draait het rad minder makkelijk, maar werkt het nog. Missen er meerdere schoepjes, dan draait het rad niet meer en zakt de energiehuishouding onderuit. Deze eerst limiterende ‘schoepjes van het rad’ zijn juist hoger ingestoken in deze premix, zodat er aan preventie gewerkt wordt van de energievoorziening om slepende melkziekte te voorkomen. 

GIJS TransPROlik
Als aanvulling op het transitierantsoen is een nieuw vloeibaar voedermiddel ontwikkeld: GIJS TransPROlik. Het bevat een hoge energiedichtheid, veel smaak en en een breed scala aan B-vitaminen en andere componenten. Zo is het product in te zetten om de smakelijkheid van transitierantsoenen te verbeteren, voer je tegelijkertijd veel makkelijk opneembare energie en wordt de lever ondersteund.De combinatie van smaak en veel energie is een hogere energievoorziening voor de geit. GIJS TransPROlik is op te mengen in het TMR, kan los verstrekt worden en is zelfs individueel toe te passen. 

Het grote voordeel van vloeistof is het eenvoudig opmengen in rantsoenen. Door het gebruik van smaakvolle grondstoffen, geeft dat een goede voeropname als resultaat.

× Chat