Graszaden

In ons land is gras een zeer gewaardeerd ruwvoer. Het groeit goed onder uiteenlopende omstandigheden en levert een hoge voederwaardeopbrengst op. Het winterrantsoen van onze rundveestapel bestaat voor een groot deel uit graslandproducten. Maar ook kwalitatief goed gras ten behoeve van de weidegang is van groot belang voor productieve melkkoeien.

GIJS levert verschillende weidemensgels met de beste rassen, die bijdragen aan een hogere benutting van de eigen eiwitten. Dat zorgt direct voor lagere voerkosten en hogere opbrengsten. Welk mengsel het best past bij jouw bedrijf en dieren, is onder andere afhankelijk van het gebruiksdoel, zoals maaien, beweiden of doorzaaien bij holle zoden of slechte plekken binnen een perceel. We adviseren je graag in de keuze van het mengsel dat jou het meest oplevert.

Weidemengsels

Grasmengsels worden steeds belangrijker in de veehouderij. Het telen van goed ruwvoer draagt bij aan een hogere benutting van het eigen eiwit. Dit zorgt direct voor lagere voerkosten en hogere opbrengsten. Daarnaast wordt de gezondheid van het gewas steeds belangrijker en is het van belang dat er gezonde gewassen geteeld worden. De keuze van een mengsel is afhankelijk van het gebruiksdoel, denk hierbij aan maaien en/of beweiden. Lees meer over weidemengels.

× Chat