Groenbemesters

De groenbemesters van GIJS zorgen voor een gezonde bodem. Ze spelen een belangrijke rol in de beheers- en teeltmaatregelen ter bevordering van de bodemvruchtbaarheid. Wij vertellen je graag hoe je profiteert van het gewenste effect.

Belang van groenbemesters

De bodemvruchtbaarheid staat in Nederland onder druk, door het gebruik van zwaardere machines, intensieve bouwplannen en afnemende organische stofgehaltes. Door de intensieve bouwplannen en nauwe rotaties krijgen bodemgebonden ziekten en plagen, zoals schimmels en aaltjes, de kans om zich maximaal te ontwikkelen. Met slimme groenbemesting wordt dit probleem bestreden. Tegelijkertijd bevorderen groenbemesters de waterhuishouding, het bodemleven, de aanvoer van organische stof en de vastlegging van stikstof voor volgende gewassen.

Groenbemesters inzaaien

Groenbemesters slagen het best als je ze zo snel mogelijk inzaait. Immers, hoe verder het najaar vordert, hoe korter de dagen en hoe lager de temperatuur. Dat vermindert de groeiomstandigheden. Eerder zaaien leidt tot een grotere massa van blad en wortels. Bovendien kan het gewas meer stikstof vastleggen. Zorg daarom voor een goede, vlotte start door aandacht te besteden aan het zaaibed en het zaaien. Met een kleine stikstofgift versnel je de opkomst en beginontwikkeling.

× Chat