Kwaliteit ruwvoer verhogen

Het voer van melkkoeien bestaat voor zo’n tweederde uit ruwvoer. Ruwvoer levert dus een behoorlijke bijdrage aan het resultaat in productie. Binnen de voerkosten tekent ruwvoer voor ongeveer de helft van de kosten, met een zeer grote spreiding. Ongeacht de situatie van het bedrijf, is een zo hoog mogelijke kwaliteit van ruwvoer zeer rendabel. Het bespaart op de krachtvoer-/voeraankoopkosten, verhoogt de opname en zorgt voor een gezonde en productieve veestapel. GIJS helpt je aan ruwvoer van hoge kwaliteit.

Oorzaken kwaliteitsverschillen ruwvoer

Door grondsoort, ligging en vakmanschap zijn grote verschillen mogelijk in de kwaliteit van gras, maïs en andere gewassen. Weer en klimaat spelen een nog veel grotere rol, maar zijn niet beïnvloedbaar. Er dient goed gekeken te worden naar de mogelijkheden van ieder bedrijf. Niet elke grond leent zich voor ieder gewas, dus dat bepaalt welke teelten succesvol kunnen worden uitgevoerd. Door derogatie is op de meeste bedrijven gras de hoofdmoot en daarmee de belangrijkste drager van succesvol ruwvoer telen.

Aanpakken met GIJS

Om veel, goed voer van het land te halen, is het allereerst van belang om rassen te kiezen die goed gedijen en op tijd geoogst kunnen worden. Vervolgens dient een goede planning gemaakt te worden van de te verdelen mest voor weiden, maaien en voedergewassen. Oogsten op het juiste moment, met goed afgestelde machines en aandacht voor de conservering, bepalen uiteindelijk hoe goed en smakelijk het ruwvoer is voor de koe. Goede planning en smakelijkheid bepalen in grote mate ook het succes van weiden. Door regelmatig de voerbalans op te maken, voorkom je verrassingen met betrekking tot voertekort of scheve verhoudingen. Ook het bouwplan en de aankoop van voer kan hiermee gestuurd worden.

Onze oplossingen

Onze aanpak voor kwalitatief hoogstaand ruwvoer bestaat eruit dat wij adviseren over de best passende voedergewassen, maïsrassen en graslandmengsels. Daarnaast adviseert GIJS over de verdeling van de meststoffen en de best passende kunstmestsoorten. Het resultaat van ruwvoer met GIJS is een hoge opbrengst met hoge kwaliteit van eigen land.

× Chat