Melkproductie geiten verhogen

Optimaliseren van de melkproductie per geit draagt bij aan een efficiënte en duurzame veestapel. Het verhogen van de melkproductie is dan ook voor veel veehouders interessant. Door zoveel mogelijk melk te maken uit het beschikbare voer verbetert de voerefficiëntie. Wij vertellen je hoe je dit aanpakt.

Oorzaak te lage melkproductie

Aan een te lage melkproductie kunnen diverse oorzaken ten grondslag liggen. Te denken valt aan genetica, een ouder wordende veestapel, diergezondheid, te hoge stalbezetting, te weinig vreetlengte, slecht klimaat, onvolkomenheden in de melkwinning, suboptimale opfokperiode, ongebalanceerd rantsoen, etc. Om inzichtelijk te krijgen waar de verbeterpunten liggen, raden wij je aan om de verschillende mogelijke oorzaken gezamenlijk met jouw GIJS-adviseur goed in kaart te brengen.

Aanpakken met GIJS

Geiten zijn toppers in het produceren van melk als we de voeding goed voor elkaar hebben. Voermanagement is dan ook een belangrijk middel om de melkproductie te verhogen. Bij een uitgekiend geitenrantsoen is het goed in het achterhoofd te houden dat we niet alleen het mondje van de geit voeren, maar juist de miljoenen mondjes van de pensbacteriën. Een goed werkende pens is dé basis voor een hoge melkproductie. Het is juist daarom dat een hoge melkproductie niet pas begint bij een melkgeit, maar juist al in de opfok. Tijdens de opfokperiode worden de pens, de penspapillen en de penswand ontwikkeld.

Onze oplossingen

Propionzuur dat in de pens gevormd wordt uit zetmeel zorgt voor een stimulatie van de ontwikkeling van de penspapillen. Veel en lange penspapillen zorgen voor een goede opname van voedingsstoffen in de pens. Het verstrekken van zetmeel via krachtvoer aan lammeren op een veilige manier, zonder het risico op dunne mest, is een uitdaging. GIJS is er met de GIJS Granenmix in geslaagd om een hoog aandeel zetmeel aan te kunnen bieden, waarbij het zetmeel op een rustige en gedoseerde manier vrijkomt in de pens. Een hoge lammerengroei en een goed ontwikkelde pens, gecombineerd in één product.

Zodra de dieren melk gaan geven, is het zaak een goede balans te houden in de pens. Pensverzuring is funest voor een goede penswerking. Waar zetmeel juist bij jonge lammeren een positief effect heeft op de pens, moet het zetmeel in het rantsoen aan banden worden gelegd, zodra de dieren melk geven. Het voeren van GIJS Pens Actief zorgt voor een verbeterde ruwcelstofvertering en een actievere pens door o.a. gistculturen. Een gezonde pens zorgt voor meer melk in de tank.

× Chat