Te lage groei opfoklammeren

Lammeren die achterblijven in de groei zijn funest voor melkgeitenbedrijven. Naast dat deze dieren vatbaarder zijn voor ziektes, kunnen ze pas later bij de bok en komen zo pas later aan de melk. Bovendien zijn slecht ontwikkelde lammeren meestal niet de beste melkgeiten in de stal. Een kostenpost dus, die voorkomen moet worden. Wij leggen uit hoe.

Oorzaak te lage groei bij lammeren

De groei van de lammeren is voor een groot deel afhankelijk van hoe de lammeren worden gehuisvest en wat ze aan voeding te eten krijgen. Ziektes zoals diarree en luchtwegaandoeningen kunnen grote spelbrekers zijn voor de opfokdoelstellingen. Aan de andere kant resulteert een hoge groei niet per definitie in een succesvolle opfok. Alles draait om evenwichtige groei.

Aanpakken met GIJS

Een goede groei realiseren begint met gezonde lammeren. Vitale levenslustige lammeren worden alleen geboren wanneer het transitiemanagement op orde is. Een uitgekiend rantsoen, speciaal voor de hoogdrachtige dieren, zorgt ervoor dat de geiten voldoende energie en vitaminen/mineralen op kunnen nemen, zodat de lammeren ter wereld komen met een goed geboortegewicht. Zijn de lammeren te klein of juist te groot bij de geboorte? Laat het rantsoen dan beoordelen door onze GIJS stalnutrionisten.

Een goede start is goud waard. Verstrekken van biest van hoogwaardige kwaliteit draagt bij aan een weerbaar lam, dat zelfstandig snel op zoek gaat naar de speen. Door zowel in huisvesting als in het soort aangeboden melkpoeder en krachtvoer de juiste keuzes te maken voor de verschillende periodes in de opfok, krijgt het lam in iedere leeftijdscategorie de juiste voeding en de juiste stimulans voor een evenwichtige groei. GIJS helpt je de goede keuzes te maken.

Onze oplossingen

Gezonde lammeren voorzie je het best in hun behoeftes met fasevoedering. Onze geitenspecialisten vertellen je graag welke melkpoeders het meest geschikt zijn voor jouw situatie en hoe een op de loer liggende speendip kan worden voorkomen. Daarnaast staan onze GIJS granenmixen garant voor een goede opname al vóór het spenen. Een goed ontwikkelde pens zorgt ervoor dat jouw lammeren ook na het spenen goed blijven doorgroeien.

× Chat