Uierinfecties en mastitis

Elke brand is te blussen met een kopje water, als je er op tijd bij bent. Dit geldt zeker voor aandoeningen aan de uier. Wij vertellen je graag hoe je dit probleem op effectieve wijze aanpakt.

Oorzaken uierinfecties

Er is veel informatie te verkrijgen over de gezondheid van de uier via de melk. Geleidbaarheid, kleur en celgetalbepaling kunnen in een vroeg stadium attenderen op een zich ontwikkelende infectie. Bepalende factoren hiervoor zijn de weerstand van de koe (voeding, Aureus), het ligbed (hygiëne, E-Coli), kwaliteit van melken (afstelling, Uberis) en strooiselkwaliteit (Klebsiella). Wat de oorzaak van uierinfecties ook is, het is belangrijk er iets aan te doen. Ondermaatse uiergezondheid kost namelijk direct geld, door korting bij een hoog celgetal, niet geleverde melk, behandelkosten en verhoogde uitval.

Aanpakken met GIJS

Preventieve maatregelen zijn over het algemeen zeer lonend. Denk hierbij aan hulpmiddelen voor stalhygiëne en verbetering van het koecomfort. In de meeste gevallen verbetert automatisch melken ook de uiergezondheid. Bij voldoende schone en droge ligplekken, goede ventilatie en goede melkafstelling neemt de kans op (kruis-)besmetting sterk af. Wanneer individuele dieren tijdig worden opgespoord, behandeld of uitgestoten, kunnen koppelproblemen worden tegengegaan.

Onze oplossingen

Ook voeding speelt een belangrijke rol in het aanpakken van uierinfecties. Hiermee is het namelijk mogelijk de weerstand van de koe te bevorderen. Onze voeroplossingen richten zich dan ook op de weerstand van de koe. Verkleinen van de negatieve energiebalans en voorkomen van slepende melkziekte zijn hierbij speerpunten. Daarnaast ondersteunen antioxidanten (Vitamine C en E, Seleen en Zink) de weerstand. Uiteraard is het weinigen gegeven om nooit een koe voor mastitis te hoeven behandelen, maar met de juiste voeding en een gerichte aanpak is op ieder bedrijf verbetering mogelijk.

× Chat