Voortplanting en vruchtbaarheid bevorderen

Vruchtbaarheid is een complex proces. Hoewel de betrokken organen weinig aanspraak maken op de totale processen binnen de koe, zijn de betrokken stoffen zeer complex en zeer gevoelig voor infecties en stress. Voeding heeft invloed op de vruchtbaarheid, maar minder dan een zorgvuldige aanpak rond het kalven en het vermijden van stress. Wij vertellen je graag wat je kan doen om de voortplanting en vruchtbaarheid te bevorderen.

Aanpakken met GIJS

Succesvolle vruchtbaarheid begint al in de voorafgaande droogstand. Als koeien afkalven zonder (slepende) melkziekte, wordt de kans aanzienlijk kleiner dat ze aan de nageboorte blijven staan. Het risico op witvuilen/roodvuilen of zelfs pyometra is dan eveneens veel kleiner, waardoor een koe zich beter tochtig zal laten zien en het succes van een eerste inseminatie groter wordt.

Keuzes rond het inseminatiemoment zijn daarbij ook zeer bepalend. Vroeg in de lactatie insemineren is positief voor de tussenkalftijd, waardoor minder afkalfproblemen te verwachten zijn en de gemiddelde productie hoger is. Echter, het succes van de eerste inseminatie zal minder zijn, onder meer doordat de koe nog in de negatieve energiebalans verkeert. Hulpmiddelen die de activiteit van de koe monitoren blijken zeer succesvol in de praktijk om koeien op tijd drachtig te krijgen en de tussenkalftijd te verkorten, waarbij goede vruchtbaarheidsbegeleiding wel een must is, om de koe in de juiste conditie voor inseminatie aan te bieden.

Onze oplossingen

Bij de aanpak van GIJS ter bevordering van de vruchtbaarheid spelen omega-3 vetzuren een belangrijke rol. Lijnzaad is een belangrijke bron van omega-3 en deze is daarom in een aantal voeders van GIJS verwerkt. Verder streeft GIJS naar het beperken van slepende melkziekte en vlot opschonen van de baarmoeder, waardoor er op tijd een succesvolle inseminatie kan worden uitgevoerd. Ook de klauwenaanpak draagt bij aan de vruchtbaarheid, omdat koeien zich beter tochtig laten zien bij gezonde klauwen. Het resultaat is een vruchtbare veestapel met een zo kort mogelijke tussenkalftijd.

× Chat