‘We waren toe aan een nieuwe uitdaging’

Na twee bedrijfslocaties met kalveren, breidde de familie Verwoert in Opheusden uit met een compleet nieuwe tak: melkgeiten. Sinds januari melken ze de eerste geiten in hun nieuwe stal en zijn ze dol op de aanhankelijke geiten én genieten ze van deze nieuwe uitdaging.

“Dit is nou écht het mooiste wat er is. ’s Avonds nog even in alle rust een ronde door de geitenstal maken. Kijk dan eens wat een dankbare dieren het zijn. Ze komen direct naar je toe. En wat een rust stralen ze uit. Dit is echt puur genieten.” Aan het woord is Evert Verwoert jr., die zich sinds begin dit jaar naast vleeskalver- ook geitenhouder mag noemen. “Ik heb altijd gezegd dat ik een echte kalverman ben. Maar sinds de geiten in de nieuwe stal staan, kan ik dat niet meer volmondig zeggen. Als je geiten melkt, voel je je nog meer boer. Je bent nog meer bezig met eigen voer en ook het melken geeft een nieuwe dimensie. Het is prachtig werk.”

Positieve instelling 
Op het erf wordt nog volop gewerkt aan de opfokstal voor 300 geiten. De naastgelegen stal voor de melkgeiten is klaar. Een grote glazen pui aan de voorkant van de stal geeft een glimp van de imposante melkstal: een 80 stands Fullwood-caroussel buitenmelker. In de lichte stal overheerst rust. Tientallen witte geitenkopjes komen nieuwsgierig omhoog, anderen blijven rustig liggen op het stro of merken niets op.

Nu de stal nog niet op de volledige bezetting van 1.200 geiten is, is het melken in een uur klaar. Als de bezetting in de stal op peil is, hopen ze binnen 2 uur klaar te zijn. Evert jr.: “Het is maar goed dat we met een kleiner aantal begonnen met melken. Het werkt super, maar het is toch wennen in de melkstal. Gelukkig kregen we alle hulp en begeleiding van de mensen van Fullwood. Fantastisch hoe ze ons hierin begeleiden.”

Ook de hulp en advisering vanuit GIJS mag op waardering van de familie rekenen. Evert sr.: “Om deze  stap te kunnen zetten, is het belangrijk om de juiste mensen om je heen te hebben. Wij kunnen volmondig zeggen dat we superpionnetjes om ons heen hebben. Het was Jan van der Zee van GIJS die het eerste ei gelegd heeft om een geitenstal te gaan bouwen. GIJS heeft ons bijgestaan bij de aankoop van de dieren, het voer, de begroting en de planning. Zonder hen hadden we dit niet gered. Jan en Mark Elshoff komen hier op het bedrijf. Zij zijn altijd eerlijk en we zien elkaar als familie. Alles is bespreekbaar en zij kunnen tegen ruggespraak. Hun positieve instelling vinden wij prettig.” 

“De manier waarop we met elkaar overleggen en zaken afstemmen, is net alsof ons bedrijf ook een beetje hun bedrijf is. De betrokkenheid is groot en alles is bespreekbaar. Dat waarderen wij”, vult Evert jr. aan.   

Nieuwe uitdaging 
De reden om op een derde locatie uit te willen breiden is eenvoudig, maar verliep niet zonder slag of stoot. Met kalveren op twee locaties, was de familie toe aan iets nieuws, een nieuwe prikkel. Op de thuislocatie in Opheusden houden ze 1.140 kalveren, op de tweede locatie, hemelsbreed enkele honderden meters verder, 1.685 stuks. Op die locatie werd de laatste jaren geïnvesteerd in optimalisatie en automatisering, waardoor 1 fte werd bespaard. 

Evert sr.: “We hebben een goed team van vijf personen. Mijn zoon en ik werken in het bedrijf en we hebben al 21 jaar onze medewerker Thijs in dienst en medewerker Hilgert-Jan.  Evert werkt ook nog als vertegenwoordiger bij de Van Drie Groep. Dit team willen we graag in stand houden. De wisselwerking is goed en ieder is op een gelijkwaardiger manier op z’n plek in het bedrijf. We wilden in eerste instantie op een derde locatie, op eigen grond, een kalverstal bouwen. Dat lukte niet en ook de vergunningen voor een melkveestal kregen we niet rond. We waren vijftien jaar geleden al bij geitenbedrijven wezen kijken en wilden ons daar nu toch eens verder in gaan verdiepen”, vertelt Evert sr. in vogelvlucht. Wat ook meespeelde was dat Evert jr. in 2014 stage liep bij GIJS en met Pieterjan Bakker tientallen geitenbedrijven was geweest. ‘Daar is het zaadje al geplant’, aldus de 25-jarige.

Puntjes op de i
De vergunning werd op de valreep, net voordat de provincie Gelderland een geitenstop instelde, verstrekt. De bouw begon in september 2021. In korte tijd werd veel werk verzet, waarbij de familie zelf ook een behoorlijk steentje bijdroeg. “Het is ook een beetje geluk hebben en niet opgeven dat we dit voor elkaar gekregen hebben’, blikt Evert sr terug. ‘Wij zijn vasthouders en geven niet snel op. En als je dan nu van de Rabobank hoort hoe geweldig ze het vinden dat ze deze nieuwbouw gefinancierd hebben, is dat een kroon op onze gezamenlijke inzet.”

Een kroon van andere orde was die van koning Willem Alexander die in 2015 een bezoek bracht aan het kalverbedrijf. Het werkbezoek stond in het teken van het verlagen van het antibioticagebruik, waarbij het bedrijf van de familie Verwoert als voorbeeldbedrijf voor de sector werd bestempeld. “We kijken daar met veel voldoening op terug, het was een bijzondere dag. Een gezond stalklimaat, goede hygiëne en voeding en alertheid om zo min mogelijk antibiotica te gebruiken vinden wij belangrijk. Wij zetten de puntjes op de i. Dat doen we nu bij de geiten ook. We willen het honderd procent goed doen”, aldus Evert jr.

De koers van GIJS
Daarmee legt hij direct het tot nu toe verschil tussen de vleeskalveren- en geitensector uit. “Bij de kalveren weten we op de gram nauwkeurig wat we voeren en registreren we de gezondheid heel nauwgezet. Daar worden we ook op gecontroleerd. Geiten zijn wat moeilijker in hokjes te plaatsen. Er komt nóg meer bij kijken, maar het managementsysteem bij de geiten is net iets minder nauwgezet. Dat is wennen, want wij willen graag overal de vinger aan de pols hebben. Gelukkig krijgen we vanuit GIJS de juiste tips. Rust en regelmaat is bijvoorbeeld erg belangrijk. Ook wat betreft het voer en de rantsoensamenstelling doen we een beroep op GIJS. We volgen de koers die GIJS ons adviseert. We zijn hier dan wel redelijk blanco in gestapt, maar vastberaden om op de meeste optimale manier met onze nieuwe geitentak aan de slag te gaan zijn we allemaal. Ook onze vrouwen Harlene en Berthine zijn er enthousiast over en helpen waar het kan mee. Dat is onze kracht. Alles wat je samen doet, voelt niet als een opdracht of taak. Dat is het mooie aan samenwerken en elkaar vertrouwen.”  

× Chat