Zere klauwen

Het hele gewicht van de koe wordt gedragen door de klauwen. Als deze pijnlijk zijn, zal een koe blijven liggen, te weinig vreten en te weinig lopen. Voor hoogproductieve koeien is dit funest, met name op robotbedrijven. Het tegengaan van klauwaandoeningen moet daarom hoge prioriteit hebben. Investeringen in gezonde klauwen zijn zeer lonend en verhogen het werkplezier, weten wij uit ervaring. GIJS ondersteunt je hierin.

Oorzaken zere klauwen

We onderscheiden infectieuze aandoeningen (die van buitenaf de koe binnendringen) en niet-infectieuze aandoeningen (veelal door voeding). Met name de infectieuze aandoeningen, zoals mortellaro en stinkpoot, vragen tijd en discipline, omdat deze door de hele stal en koppel verspreid kunnen worden. Regelmatig onderhoud en focus op schone klauwen minimaliseert de kans op blijvende schade. Veel winst is te behalen met de hygiëne van vloeren, het verwijderen van obstakels (kneuzingen en tussenklauwontstekingen duiden op onregelmatigheden en/of obstakels in de stal), preventieve voetbaden en door het regelmatig bekappen. Echter, het voorkomen van bevangenheid, zoolzweren en wandzweren vragen om maatregelen in de voeding.

Onze oplossingen

Een veilig rantsoen met de juiste aanvullingen verbetert de kwaliteit van het hoorn. Daarnaast wordt de klauwgezondheid bevordert door het voorkomen van slepende melkziekte en pensverzuring, waar de juiste voeding een belangrijke rol in speelt. De aanpak van GIJS voor klauwgezondheid richt zich dan ook in de eerste plaats op pensgezondheid. Dit betekent: voldoende structuur en rustig verteerbaar krachtvoer. Hiermee wordt pensverzuring tegengegaan waardoor geen toxinen gevormd worden, die de haarvaten in o.a. de klauwen aantasten.

Preventie van slepende melkziekte zorgt ervoor dat het vetkussen in de klauw dik genoeg blijft om dempend te werken. De inzet van gisten, organische spoorelementen en biotine helpen bij het huidherstel en ondersteunen de aanpak van mortellaro. Hiermee streven wij naar koeien die makkelijk gaan staan, vlot naar de melkstal, robot of het voerhek lopen en daarna weer soepel gaan liggen en herkauwen. Je zal merken dat deze koeien hun tocht ook beter en duidelijker laten zien.

× Chat