Belangrijke tips voor veehouders met betrekking tot wet- en regelgeving

Ook dit najaar zijn er weer diverse zaken op het gebied van wet- en regelgeving waar jullie als veehouders rekening mee moeten houden. Wij delen graag een aantal belangrijke tips om jullie op weg te helpen:

1. Gecombineerde opgave definitief aanvragen
Het invullen van de gecombineerde opgave is dit jaar een behoorlijke klus gebleken. De hoogte van het uit te keren bedrag kan variëren vanwege verschillende medailles in de eco-premie. Voorheen was de gecombineerde opgave definitief na indiening maar dit jaar geldt een andere regeling. Om ervoor te zorgen dat de premie correct wordt uitbetaald, is het van cruciaal belang dat elke veehouder de Gecombineerde Opgave over 2023 definitief aanvraagt tussen 15 oktober en 30 november 2023. Tijdens deze aanvraag dien je aan te geven of er wijzigingen zijn in het bouwplan deze zomer en of er eco-regelingen zijn die niet zijn uitgevoerd. Let op: het niet indienen van deze aanvraag kan leiden tot het mislopen van de premie. Als je hulp nodig hebt bij het invullen, neem dan contact op met je adviseur.

Het is van cruciaal belang dat je de Gecombineerde Opgave over 2023 definitief aanvraagt tussen 15 oktober en 30 november ‘23. Let op: het niet indienen van deze aanvraag kan leiden tot het mislopen van de premie.  

2. Bouwplan 2024: Voorbereiding op het 7e actieprogramma en GLB-premie
Vanaf 2024 treden er extra regels in werking met betrekking tot het bouwplan. Het is verstandig om hier nu al naar te kijken. Overweeg hoe je in 2024 omgaat met de GLB-premie en of een hogere premie voor jou interessanter is. Denk ook na over de rotatie van rustgewassen op zand- en lössgrond. Ons team kan een prognose opstellen om duidelijkheid te geven over welke stappen je het beste kunt ondernemen. 

We hopen dat deze tips jullie helpen om goed voorbereid te zijn op de komende veranderingen in wet- en regelgeving. Mocht je vragen hebben of behoefte hebben aan advies, aarzel dan niet om contact op te nemen. 

gerardfranken@metgijs.nl | 06 – 13 45 90 15
lenschutte@metgijs.nl | 06 – 57 39 49 54
thomasbrus@metgijs.nl | 06 – 27 35 52 21
merlezegger@metgijs.nl | 06 – 54 27 22 87

× Chat