Proefveld update MIC Klaver 4 Laren

Ondanks het natte voorjaar en wisselvallig weer zijn we erin geslaagd om dit seizoen druppelirrigatie in de mais aan te leggen. Na enkele weken van wisselvallig weer zijn we vanaf de tweede helft van mei volop aan het irrigeren en bemesten.

Daarnaast zijn we bezig met een proef waarbij we drijfmest via druppelslangen toedienen en we hebben de filtratie- en toedieningstechnieken geoptimaliseerd. Ons doel is om deze technieken geschikt te maken voor grasland. Dit jaar wordt een tweede perceel met druppelirrigatie in grasland aangelegd, waar we volgend jaar gefilterde drijfmest via fertigatie zullen toedienen. We beschikken nu over een machine die druppelslangen kan leggen in bestaand grasland, tot een diepte van 50 cm, een primeur in Nederland!

Het onderzoek naar toevoegmiddelen aan mest is uitgevoerd en we hebben gegevens verzameld over opbrengsten en voederwaardes van drie snedes. Op dit moment kunnen we nog geen definitieve conclusie trekken uit de ruwe cijfers. Een grondige analyse van de gegevens is nodig.

✓ Druppelirrigatie
✓ Fertigatie
✓ 
Toevoegmiddelen 

Het project ‘Melkvee Innovatie Centrum: Alles begint bij de bodem’ is mede mogelijk door steun van de provincie Gelderland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

× Chat