Optimaliseren van de voortplantingscycli

Ervaring op De Mekkerhof leert ons over dekken buiten het seizoen. Allereerst leidt het spreiden van aflamperiodes tot een betere spreiding van arbeid en efficiënter gebruik van middelen gedurende het jaar, in tegenstelling tot de traditionele seizoensgebonden pieken en dalen. Dit resulteert in een efficiëntere benutting van de lammerenafdeling. Door het optimaliseren van de voortplantingscycli kunnen geitenhouders een betere controle uitoefenen over het geboorteproces, het aantal lammeren reguleren en de opfok van de jonge geiten optimaliseren. Het afmesten van bokjes niet te vergeten, zodat slachtcapaciteit verspreid kan worden over het gehele jaar. Een ander voordeel is dat meerdere keren per jaar jonge geiten instromen bij de melkgeiten en daardoor de stalbezetting stabieler is. Dit heeft directe voordelen voor de opbrengst en het rendement. Door de geboortes te spreiden, kun je een constantere melkproductie handhaven. Dit zorgt voor een stabielere cashflow en vermindert de afhankelijkheid van seizoensgebonden schommelingen in de markt. 

We begrijpen dat elk bedrijf uniek is en zijn eigen uitdagingen en doelstellingen heeft. Wij denken graag met je mee voor een plan van aanpak op maat op voor jouw bedrijf.

 

× Chat