Water: Het Geheim van voordelige melk!

Het is algemeen bekend dat water een essentieel onderdeel is van melk. Met 88% waterinhoud in melk en meer dan 60% water in een geit zelf, speelt water een cruciale rol in het rantsoen. Daarom hebben De Mekkerhof en GIJS vorig jaar gezamenlijk een waterproject opgezet. Een groep studenten van Aeres heeft een literatuuronderzoek uitgevoerd en gegevens geanalyseerd over waterverbruik, drogestofopname en melkproductie op diverse melkgeitenbedrijven. 

Positieve relatie tussen wateropname en melkproductie
De voeropname is hoger wanneer geiten meer water drinken (zie grafieken). Hierbij is rekening gehouden met het vochtgehalte van het rantsoen, aangezien dit al water bevat. Een geit die 4,0 kg melk per dag produceert, drinkt bijna 25% meer water dan een geit die 3,5 kg melk per dag produceert. In situaties zoals hittestress, koorts of pensverzuring neemt de behoefte aan water toe. Een goede waterkwaliteit is van groot belang. Naast een lagere melkproductie kan slechte waterkwaliteit invloed hebben op de diergezondheid.

Wil jouw bedrijf deelnemen aan het waterproject en meer inzicht krijgen in de wateropname? Dat kan! Vanaf september zal het project worden uitgebreid naar staltemperatuur, drogestofopname en gedrag. Aanmelden voor deelname kan bij Rianne Planje.(r.planje@mekkerhof.nl)

GIJS onderzoekt nieuwe vetverhoger!
Momenteel voert GIJS een onderzoek uit naar een ander type vetverhoger op De Mekkerhof, met als doel het verhogen van het melkvetgehalte. Vet bestaat uit verschillende vetzuren, waarvan slechts enkele een rol spelen bij het verhogen van het melkvetgehalte. Deze vetzuren zijn mogelijk in een andere verhouding aanwezig in het onderzochte product, wat zou kunnen resulteren in een nog groter effect op het melkvetgehalte. De eerste melkcontrole is al uitgevoerd, maar we moeten nog even geduld hebben voor de resultaten. Meer informatie volgt in het najaar! 

Publiek Private Samenwerking (PPS) kiemgetal
In februari vond op De Mekkerhof de grootste lammerperiode tot nu toe plaats in het kader van het PPS-onderzoek naar kiemgetal. Dit in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Het onderzoek richtte zich op de invloed van droogzetten op de uiergezondheid van geiten, met name het effect van wel of niet droogzetten op het kiemgetal, de opstart van de nieuwe lactatie, conditie en gezondheid. Momenteel analyseert Gerrit Koop, Veterinary Epidemiologist, de resultaten, die binnenkort bekend zullen worden gemaakt.De extra data die verzameld zijn tijdens dit onderzoek door De Mekkerhof zijn geanalyseerd. Opvallend is dat geiten die wel drooggezet waren niet direct meer of minder slepende melkziekte hadden, ten opzichte van geiten die niet drooggezet waren. Ook was er geen verschil te zien in de conditie van de wel of niet drooggezette geiten. Een zichtbaar verschil was wel verwacht, omdat de geiten die droogstaan meer energie over zouden houden voor zichzelf en de lammeren.

“Water is de sleutel tot voordelige melkproductie!”

 

× Chat