Duurmelkers

Duurmelken blijkt zeer dynamisch te zijn

Duurmelken; wat is een duurmelker nu precies?
Alle geiten die langer als 365 dagen in productie zijn en niet drachtig. Zo goed als  alle geitenbedrijven doen aan duurmelken.  Duurmelken blijkt zeer dynamisch te zijn: de lengte van een duurmelklactatie varieert van twee jaar tot wel zeven jaar, selectieredenen waarom je geiten gaat duurmelken zijn zeer divers en per bedrijf verschillend. Voorbeelden daarvan zijn:  productieniveau, gewenst percentage lammeren, conditie etc. Duurmelken kan bijdragen aan een lager vervangingspercentage, en dus minder problemen rondom aflammerenen een lagere arbeidspiek in dezelfde periode.

Aanpakken met GIJS
Duurmelkersaanpak is totaal andere aanpak dan bij nieuwmelkte- of droogstaande geit. De hormoonhuishouding is datgene wat maakt dat een duurmelkgeit anders is als nieuwmelkte of droogstaande geit. Groeihormoon is belangrijk voor onderhoud van de lactatie. Het zorgt voor de verdeling van voedingsstoffen in het lichaam in het voordeel van de melkklieren. Naar mate de lactatie vordert neemt het groeihormoon af waardoor de geit minder efficiënt haar voer omgaat en is ze geneigd meer vetweefsel aan te gaan zetten. Het vetweefsel gaat leptine afgeven waardoor de geit een verzadigend gevoel krijgt en minder voer zal gaan opnemen.

Licht is melk. Het is essentieel dat de daglengte voor uw duurmelkers zo constant mogelijk is. Hang daarom lampen met voldoende lichtopbrengst op ooghoogte van de geit. Het korter worden van de dagen en bij een verlaging van lichtintensiviteit (licht breekt melatonine af) neemt de groeihormoonproductie af.

 

Oplossingen
Hoge insulinegehalten voorkomen door in het rantsoen een zeer beperkt hoeveelheid (bestendig) zetmeel te voeren om zo een productiedaling en vervetting te voorkomen. Belangrijk is om bij nieuwmelkte geiten die uiteindelijk worden duurgemolken na de piek van de lactatie direct al voor voldoende pectinevoorziening in het rantsoen te zorgen, denk hierbij aan producten als bietenpulp en citruspulp.  Belangrijk is om te zorgen dat de duurmelkers niet te traag verteerbaar kuilvoer gevoerd krijgen, dit zal het verzadigende gevoel van duurmelkers vergroten en de voeropname als gevolg daarvan verlagen. Omdat onder invloed van het groeihormoon voeding steeds minder efficiënt wordt benut voor melkproductie is het verstandig om duurmelkers voldoende beweging te geven. De duurmelkersbrokken hebben een hele specifieke samenstelling bedoeld om de piek lang vast te kunnen houden en dieren niet aan te zetten tot vervetting

 

× Chat