Zomer dip bepaald productieniveau in de winter

Dat geiten last kunnen hebben van de hitte werd afgelopen zomers duidelijk. De combinatie van hoge (nacht)temperaturen en luchtvochtigheid maakte de omstandigheden voor de geiten zwaar. Maar, wat speelt er zich nou werkelijk af?

In de zomermaanden hebben we te maken met hoge temperaturen, soms gecombineerd met een hoge luchtvochtigheid. Deze combinatie maakt het voor geiten lastig hun warmte kwijt te raken aangezien geiten enkel hun warmte kunnen verliezen via hun ademhaling. Geiten gaan wel drie keer zo snel adem halen dan normaal. Deze verhoogde ademhaling heeft verschillende gevolgen. Onder andere dat de voeropname en pensactiviteit daalt en dat er minder tijd is voor het herkauwen. (Dit komt door verschuiving in hormoonactiviteit.) Herkauwen is belangrijk, want in het speeksel voegt de geit bicarbonaat toe om de pens te bufferen.

Door de verhoogde ademhaling is de geit minder in staat om zich zelf te bufferen. De geit streeft er naar om de verhouding CO2 en bicarbonaat in het bloed gelijk te houden. De verhoogde ademhaling zorgt voor veel afvoer van CO2 waardoor ook de hoeveelheid bicarbonaat in het bloed daalt. Dit doet de geit door bicarbonaat uit te scheiden via de urine, hierdoor is er minder bicarbonaat voor buffering in de pens beschikbaar. Dit maakt dat het essentieel is om bicarbonaat bij te voeren tijdens hittestress.

Het gevolg van bovenstaande is dat geiten meer moeite hebben met het vasthouden van de productie. Wanneer je de eerste effecten van hittestress ziet, merk je dit als eerst aan het vet- en ureumgehalte van de melk. De melkproductie blijft op peil. Wanneer hittestress ernstiger wordt, zullen ook de liters dalen als gevolg van een lagere voeropname. In 2019 heeft GIJS een intensief praktijkproef uitgevoerd en is er aangetoond dat er veel verschil zit tussen de bedrijven. Dit inzicht is direct het startsignaal om te onderzoeken wat er voedingstechnisch meer kan dan alleen bufferen van de pensen. Met name bij hoogproductieve bedrijven blijkt buffering, zoals de sector dat al jaren gewend is, onvoldoende om de melkproductie na de zomerdip weer op peil te brengen. Dit voorjaar komt GIJS met een compleet nieuwe aanpak de ‘Zomer Fris Aanpak met GIJS ’ waarbij er naast buffering vooral gefocust wordt om d.m.v. voeding warmte in het dier sneller af te voeren.

Daarnaast is de ‘Zomer Fris Aanpak met GIJS’ er op gericht om het hittestress-management in beeld te brengen. Wat kan er verbeterd worden om hitte in- en rond de geiten te verlagen. We zullen voor elke onderneming een bedrijfsspecifiek ‘Zomer Fris Aanpak’ schrijven. Met deze vernieuwde voedingsvisie van GIJS is er een volgende stap gezet in voeding van melkgeiten tijdens de zomer. Wil jij meer weten neem gerust contact op met geiten@metgijs.nl

× Chat